Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA071-Volksberoep Nederlands Online beschikbaar
Tags: Summer School / Webinars / on demand

Beschrijving

Op dinsdag 12 september 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over het volksberoep met prof. dr. Patricia Popelier (Universeit Antwerpen) en prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel).

Tijdens het webinar buigen de twee sprekers zich over de vraag op welke wijze het in een democratische rechtstaat wel en niet gepast is beslissingen van rechtscolleges (zoals het Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Hof van Justitie als Europees Hof voor de Rechten van de Mens) via een democratisch proces bij te sturen. Het tracht daartoe de deelnemers een beter inzicht te verschaffen in de verschillende wijzen waarop dat nu reeds gebeurt bij ons en in het buitenland en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende voorstellen die thans circuleren, zoals het volksberoep en de beperking van duurtijd van de ambtstermijnen van rechters.

Programma

19.00u – 19.05u Welkomstwoord

19.05u – 19.45u Prof. dr. Patricia Popelier (Universeit Antwerpen).

19.45u – 20.25u Prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel).

20.25u – 20.45u Panelgesprek gemodereerd door drs. Jitte Akkermans (KU Leuven)

20.45u – 21.00u Vragenronde

Opmerkingen

  • Andere deelnemers, die zich niet inschrijven in het kader van hun permanente vorming, kunnen zich reeds inschrijven voor dit webinar via dit formulier.
  • De ingeschrevenen zullen de dag van het webinar zelf een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

Cursusnummer:
GA071-Volksberoep
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Recht, Wijsbegeerte en ethiek
Taal:
Nederlands
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Locatie

Online

Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.