Law

Interested?

More information
° GA071-Volksberoep NL Available online
Tags: Summer School / Webinars / on demand

Description

Op dinsdag 12 september 2023 organiseert het Instituut voor Filosofische en Sociaalwetenschappelijke Educatie (Ifese) een webinar over het volksberoep met prof. dr. Patricia Popelier (Universeit Antwerpen) en prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel).

Tijdens het webinar buigen de twee sprekers zich over de vraag op welke wijze het in een democratische rechtstaat wel en niet gepast is beslissingen van rechtscolleges (zoals het Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Hof van Justitie als Europees Hof voor de Rechten van de Mens) via een democratisch proces bij te sturen. Het tracht daartoe de deelnemers een beter inzicht te verschaffen in de verschillende wijzen waarop dat nu reeds gebeurt bij ons en in het buitenland en wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende voorstellen die thans circuleren, zoals het volksberoep en de beperking van duurtijd van de ambtstermijnen van rechters.

Program

19.00u – 19.05u Welkomstwoord

19.05u – 19.45u Prof. dr. Patricia Popelier (Universeit Antwerpen).

19.45u – 20.25u Prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel).

20.25u – 20.45u Panelgesprek gemodereerd door drs. Jitte Akkermans (KU Leuven)

20.45u – 21.00u Vragenronde

Remarks

  • Andere deelnemers, die zich niet inschrijven in het kader van hun permanente vorming, kunnen zich reeds inschrijven voor dit webinar via dit formulier.
  • De ingeschrevenen zullen de dag van het webinar zelf een deelnemerslink ontvangen. Wie bijkomende vragen heeft, kan zich richten tot onze algemeen directeur Jitte Akkermans (jitte.akkermans@ifese.be).

Course number:
GA071-Volksberoep
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law, Philosophy and Ethics
Language:
NL
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Online

More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.