Micro-credentials

LLL beeld

Met de groeiende nood aan levenslang leren ontstaan er nieuwe manieren van bijscholing. Naast postgraduaten, lezingen en studiedagen zijn micro-credentials misschien wel het beste antwoord op die stijgende nood.

Wat is een micro-credential? Hieronder, op deze pagina, vind je een antwoord op deze en andere veelgestelde vragen.

Wil je meteen kijken welk aanbod er bij jou past? Klik dan op deze link:

Veelgestelde vragen

 • Wat is een micro-credential?

  De micro-credentials van Nova Academy zijn kleine opleidingen van academisch niveau die zich richten op specifieke competenties.

  Ze bestaan vaak uit één of enkele vakken, of delen ervan, die meestal ook worden gegeven in een universitaire bachelor- of masteropleiding.

  Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Het zijn letterlijk ‘micro-opleidingen’.

  Als je slaagt voor de micro-credential, ontvang je een getuigschrift als bewijs dat je de competenties hebt verworven. Je verwerft dus ook echte officiële credits. Daarin verschillen micro-credentials van andere permanente vormingen, studiedagen of lezingen.

  De credits en competenties die je behaalt met een micro-credential worden erkend in je verdere loopbaan, ook internationaal en kunnen bijvoorbeeld ook leiden tot vrijstellingen bij vervolgopleidingen, ook bij andere instellingen en organisaties.

 • Wat is het verschil met bachelors of masteropleidingen?

  Het grootste verschil zit in de omvang. Zowel in duur als qua omvang in studiepunten zijn micro-credentials veel kleiner dan andere opleidingen. Je kan ze afwerken binnen één semester of één academiejaar.

  Het doel is ook anders: micro-credentials richten zich op heel specifieke competenties, terwijl de andere opleidingen inhoudelijk ruimer gaan en leiden tot het behalen van een diploma.

  De grote gelijkenis zit in het verwerven van credits en de certificering als bewijs van je verworven competenties. Micro-credentials zijn vaak opgebouwd uit onderdelen of inhouden van bachelor- en masteropleidingen.

 • Heb je een diploma nodig om je in te schrijven?

  Dat hangt af van micro-credential tot micro-credential.

  In het aanbod zitten micro-credentials die gericht zijn op specialisatie of actualisatie binnen een specifieke discipline, dan is een bepaald basisdiploma soms vereist. Ze gericht zijn op nieuwe evoluties binnen een vakgebied of op specifieke noden vanuit het werkveld.

  Er zijn ook micro-credentials die verbredend zijn of eerder gericht zijn op heroriëntering of zelfontplooiing. Hiervoor zijn er geen strikte toelatingsvoorwaarden.

 • Wat is het voordeel van een micro-credential?

  Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het volgen van micro-credentials. Het zijn korte opleidingen en ze zijn specifiek, je leert enkel wat je nodig hebt om je bij te scholen of te specialiseren.

  Daarnaast staat het getuigschrift garant voor je behaalde competenties en zijn de credits transfereerbaar en vaak ook in het buitenland erkend. Je kan micro-credentials ook eindeloos combineren en stapelen, in functie van jouw noden en interesses. Ze zijn een grote troef op jouw CV.

 • Waarom micro-credentials?

  Micro-credentials zijn belangrijk voor het levenslang leren. In onze snel veranderende maatschappij is het immers essentieel dat iedereen blijft werken aan het vernieuwen van de eigen competenties. Het behalen van een diploma is niet het einde van het leren, maar eerder het begin. Micro-credentials zijn blokjes die je doorheen je leven en je carrière kan opstapelen en combineren om zo je traject zelf verder richting te geven.

 • Hoeveel kost het om een micro-credential te volgen?

  De micro-credentials volgen over het algemeen het reguliere studiegeld zoals voor bachelor- en masteropleidingen, dat per studiepunt berekend wordt. Hoe meer studiepunten een opleiding telt, hoe hoger de kostprijs.

 • Zijn de lesuren te combineren met werk en privéleven?

  We zetten maximaal in op blended onderwijs, een combinatie van online lessen en lessen on campus. Zo hoeven cursisten niet per se on campus te zijn als het niet nodig is, maar we geloven ook in de meerwaarde van fysieke lesmomenten. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Als er voor een bepaalde opleiding verplichte aanwezigheid is, zal dat op voorhand duidelijk gecommuniceerd worden. Zo kan je zelf de inschatting maken of het combineerbaar is.

Vlogo EU gefinancierd eu 002

Veel micro-credentials kwamen mede tot stand door financiering van de Europese Unie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.