Disclaimer

Het gebruik van deze website houdt in dat je de onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

Inhoudsdisclaimer

Nova Academy besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de Nova Academy niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Nova Academy kan, waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel karakter.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal Nova Academy al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerders van de website via hello@nova-academy.be. Nova Academy spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Nova Academy kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Nova Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

Auteursrechten

Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Nova Academy . Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan de Nova Academy de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Door bezoekers van de website van de Nova Academy ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook- of Twitter-berichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door de Nova Academy worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van de website van Nova Academy .

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Nova Academy beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. Nova Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Registratie

Wanneer je aangeeft op deze site dat je geïnformeerd wenst te worden over nieuw opleidingsaanbod dan zal je gecontacteerd worden door de opleidingsaanbieder op het e-mailadres waarvoor je een opt-in gaf. Je kan enkel gecontacteerd worden door opleidingsaanbieders binnen de universiteit(en) en de interessegebieden van jouw keuze. Nova Academy is een samenwerking tussen de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere opleidingsaanbieders, enkel Nova Academy partners kunnen je contacteren volgens aangegeven voorkeuren. Alle gegevens worden GDPR compliant bewaard. Uitschrijven kan op elk moment.

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.