Tabakologie en Rookstopbegeleiding

Start op 14.09.2024

Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DLLL000013 Nederlands
Tags: Geneeskunde

Beschrijving

De permanente vorming kwalificeert gezondheidswerkers tot tabakoloog zodat zij deskundige hulpverlening kunnen uitvoeren bij kandidaat rookstoppers. Het begeleiden van rookstop draagt bij tot de noodzakelijke preventie van de tabakgerelateerde mortaliteit en morbiditeit. Het is de enige opleiding in Vlaanderen die voorziet in alle nodige onderdelen om rookstopbegeleiding te kunnen aanbieden.

De inrichter en coördinator van de opleiding is de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw en staat in voor de vormelijke aspecten van de opleiding (organisatie, administratie, financiën, ....). Dit in een samenwerking met de vier Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, UGent, Vrije Universiteit Brussel en KULeuven).

De opleiding is erkend als een interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift binnen de faculteit Geneeskunde.

Meer info vind je op: Hoe word ik tabakoloog?

Inschrijven kan via deze link.

Programma

De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding focust onder meer op het verwerven van inzicht in de epidemiologie en wetgeving, de tabaksgerelateerde aandoeningen en de aspecten van verslaving en passief roken. De cursist ontwikkelt competenties inzake farmacotherapie en psychologische benadering van de rookstop en gedragsverandering. Daarnaast voorziet de opleiding in de hands-on training van noodzakelijke vaardigheden, zoals het uitvoeren van de anamnese, motiverende gespreksvoering, farmacologische begeleiding, en strategieën met betrekking tot gedragsverandering en terugvalpreventie.

De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding omvat 114 contact- en studie-uren (zelfstudie en stage inbegrepen) met lessen voornamelijk op zaterdagen. De data van de colleges en de praktijksessies zijn beschikbaar op de VRGT-website.

Het programma bevat een theoretisch luik in het eerste semester dat wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede semester focust op de praktijk en omvat lesdagen, stagemomenten waarover een stage- en reflectieverslag wordt gemaakt en een oefenopdracht. Hierbij worden de cursisten regelmatig verdeeld in kleinere groepen. Aan het einde van de opleiding is er een juryexamen.

Klik hier voor het programma overzicht van academiejaar 24-25.

Opmerkingen

Het programmacomité (samengesteld uit vertegenwoordigers van voornoemde partners) beslist over de inhoudelijke aspecten van de opleiding (opleidingsprogramma, het toewijzen van onderwijsopdrachten, de toelatingsvoorwaarden, evaluatie van de opleiding en de promotie).

Cursusnummer:
DLLL000013
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
14.09.2024
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.