Tabakologie en Rookstopbegeleiding

Starts on 14.09.2024

Medicine

Interested?

More information
° DLLL000013 NL
Tags: Geneeskunde

Description

De permanente vorming kwalificeert gezondheidswerkers tot tabakoloog zodat zij deskundige hulpverlening kunnen uitvoeren bij kandidaat rookstoppers. Het begeleiden van rookstop draagt bij tot de noodzakelijke preventie van de tabakgerelateerde mortaliteit en morbiditeit. Het is de enige opleiding in Vlaanderen die voorziet in alle nodige onderdelen om rookstopbegeleiding te kunnen aanbieden.

De inrichter en coördinator van de opleiding is de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw en staat in voor de vormelijke aspecten van de opleiding (organisatie, administratie, financiën, ....). Dit in een samenwerking met de vier Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, UGent, Vrije Universiteit Brussel en KULeuven).

De opleiding is erkend als een interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift binnen de faculteit Geneeskunde.

Meer info vind je op: Hoe word ik tabakoloog?

Inschrijven kan via deze link.

Program

De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding focust onder meer op het verwerven van inzicht in de epidemiologie en wetgeving, de tabaksgerelateerde aandoeningen en de aspecten van verslaving en passief roken. De cursist ontwikkelt competenties inzake farmacotherapie en psychologische benadering van de rookstop en gedragsverandering. Daarnaast voorziet de opleiding in de hands-on training van noodzakelijke vaardigheden, zoals het uitvoeren van de anamnese, motiverende gespreksvoering, farmacologische begeleiding, en strategieën met betrekking tot gedragsverandering en terugvalpreventie.

De opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding omvat 114 contact- en studie-uren (zelfstudie en stage inbegrepen) met lessen voornamelijk op zaterdagen. De data van de colleges en de praktijksessies zijn beschikbaar op de VRGT-website.

Het programma bevat een theoretisch luik in het eerste semester dat wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede semester focust op de praktijk en omvat lesdagen, stagemomenten waarover een stage- en reflectieverslag wordt gemaakt en een oefenopdracht. Hierbij worden de cursisten regelmatig verdeeld in kleinere groepen. Aan het einde van de opleiding is er een juryexamen.

Klik hier voor het programma overzicht van academiejaar 24-25.

Remarks

Het programmacomité (samengesteld uit vertegenwoordigers van voornoemde partners) beslist over de inhoudelijke aspecten van de opleiding (opleidingsprogramma, het toewijzen van onderwijsopdrachten, de toelatingsvoorwaarden, evaluatie van de opleiding en de promotie).

Course number:
DLLL000013
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
14.09.2024
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.