Micro-credential Praktijk Natuurbeheer en Biodiversiteit

Start op 03.02.2025

Bio-ingenieur

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands
Tags: natuurbeheer, biodiversiteit, Natuurpunt

Leer hoe je state-of-the-art wetenschappelijke theorie toepast in de praktijk van biodiversiteitsherstel en natuurbeheer.

Beschrijving

Deze micro-credential biedt praktijkervaring op het gebied van biodiversiteitsherstel. Principes en praktijk van natuurherstel en -beheer zijn in een tijdperk van ongekend biodiversiteitsverlies cruciaal om de achteruitgang van natuur een halt toe te roepen en om te buigen. Je werkt samen met professionelen op het terrein zoals het Agentschap voor Natuur en Bos en de ngo Natuurpunt vzw.

Programma

De cursus bestaat uit 2 theoretische colleges waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden en uit 6 excursiedagen waarbij de praktische aspecten van natuurbeheer in functie van biodiversiteitsherstel aan bod zullen komen.

In dit praktijkdeel zullen we hands-on herstelacties uitvoeren van verschillende habitattypes (bos, heide, grasland, moerassen, specifieke populaties van bedreigde soorten). We zullen ons richten op de do's en dont's van herstelacties met bijzondere aandacht voor het behoud van bodemintegriteit, hydrologische integriteit, intensieve zorg voor relicten van bedreigde soorten, bestrijden van invasieve soorten, herstellen van ecosysteemdiensten en klimaat adaptief herstel. Er wordt specifieke aandacht gegeven aan de noodzaak van natuurbeheer en biodiversiteit in functie van ecosysteemdiensten en maatschappelijk belang.

We zullen ons ook richten op verschillende herstelmethodes, waaronder manuele en machinale arbeid, en we leren wanneer welke methode toe te passen afhankelijk van het habitattype, de aanwezigheid van relicten en eventuele cryptische populaties en de klimatologische omstandigheden. Verder zullen we bijzondere nadruk leggen op natuurbeheer en -herstel aan de hand van een gefaseerde aanpak.

We zullen methodes aanleren om het succes van natuurherstel te evalueren, waaronder het evalueren van de duurzaamheid van plantenpopulaties aan de hand van matrixpopulatiemodellering en de duurzaamheid van insectenpopulaties aan de hand van gestandaardiseerde monitoring. Daarnaast komen enkele eenvoudig toe te passen methoden aan bod om milieucondities te evalueren en monitoren.

Ten slotte zullen we verschillende benaderingen van herstelacties toepassen en opvolgen in een experimenteel lange termijn-ontwerp dat gebruikt kan worden als sjabloon voor herstelacties in de toekomst en als output om de beste herstelbenaderingen te identificeren.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Bio-ingenieur, Wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
03.02.2025
Lesgevers:
Tobias Ceulemans
Locatie

UAntwerpen, Camus Drie Eiken (theorielessen), Demervallei/Hageland (praktijkdagen)

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.