Micro-credential Praktijk Natuurbeheer en Biodiversiteit

Starts on 03.02.2025

Bioengineering

Interested?

More information
° n/a NL
Tags: natuurbeheer, biodiversiteit, Natuurpunt

Leer hoe je state-of-the-art wetenschappelijke theorie toepast in de praktijk van biodiversiteitsherstel en natuurbeheer.

Description

Deze micro-credential biedt praktijkervaring op het gebied van biodiversiteitsherstel. Principes en praktijk van natuurherstel en -beheer zijn in een tijdperk van ongekend biodiversiteitsverlies cruciaal om de achteruitgang van natuur een halt toe te roepen en om te buigen. Je werkt samen met professionelen op het terrein zoals het Agentschap voor Natuur en Bos en de ngo Natuurpunt vzw.

Program

De cursus bestaat uit 2 theoretische colleges waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van praktijkvoorbeelden en uit 6 excursiedagen waarbij de praktische aspecten van natuurbeheer in functie van biodiversiteitsherstel aan bod zullen komen.

In dit praktijkdeel zullen we hands-on herstelacties uitvoeren van verschillende habitattypes (bos, heide, grasland, moerassen, specifieke populaties van bedreigde soorten). We zullen ons richten op de do's en dont's van herstelacties met bijzondere aandacht voor het behoud van bodemintegriteit, hydrologische integriteit, intensieve zorg voor relicten van bedreigde soorten, bestrijden van invasieve soorten, herstellen van ecosysteemdiensten en klimaat adaptief herstel. Er wordt specifieke aandacht gegeven aan de noodzaak van natuurbeheer en biodiversiteit in functie van ecosysteemdiensten en maatschappelijk belang.

We zullen ons ook richten op verschillende herstelmethodes, waaronder manuele en machinale arbeid, en we leren wanneer welke methode toe te passen afhankelijk van het habitattype, de aanwezigheid van relicten en eventuele cryptische populaties en de klimatologische omstandigheden. Verder zullen we bijzondere nadruk leggen op natuurbeheer en -herstel aan de hand van een gefaseerde aanpak.

We zullen methodes aanleren om het succes van natuurherstel te evalueren, waaronder het evalueren van de duurzaamheid van plantenpopulaties aan de hand van matrixpopulatiemodellering en de duurzaamheid van insectenpopulaties aan de hand van gestandaardiseerde monitoring. Daarnaast komen enkele eenvoudig toe te passen methoden aan bod om milieucondities te evalueren en monitoren.

Ten slotte zullen we verschillende benaderingen van herstelacties toepassen en opvolgen in een experimenteel lange termijn-ontwerp dat gebruikt kan worden als sjabloon voor herstelacties in de toekomst en als output om de beste herstelbenaderingen te identificeren.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Bioengineering, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
03.02.2025
Lecturers:
Tobias Ceulemans
Location

UAntwerpen, Camus Drie Eiken (theorielessen), Demervallei/Hageland (praktijkdagen)

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.