Postgraduaatsopleiding Radioprotectie

Start op 23.09.2024

Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DYRAPT Nederlands
Tags: Postgraduaatsopleidingen , Geneeskunde

Beschrijving

In deze postgraduaatsopleiding krijg je inzicht in de verschillende deelgebieden van de radioprotectie.

De opleiding richt zich op arbeidsartsen die belast zijn met het medisch toezicht op werknemers die blootgesteld worden aan ioniserende stralingen.

De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven. De KU Leuven is de coördinerende instelling. De student krijgt een getuigschrift, afgeleverd door de coördinerende instelling in naam van de vier organiserende universiteiten.

Je leert over:

  • de natuur van ioniserende stralen
  • de bescherming tegen deze straling
  • de biologische, genetische en gezond­heidseffecten ervan

In de lessen ontwikkel je vaardigheden in het identificeren en evalueren van het risico. In het vak Radiotoxicologie, -pathologie en medisch toezicht leer je hoe een collectief en individueel beschermingsprogramma opgezet moet worden.

Aanvullend krijgt je in het vak Nucleaire metingen en dosimetrie de vaardigheden aangeleerd i.v.m. detectie en meting van het risico. Tijdens stages, seminaries en bedrijfsbezoeken oefen je de praktische toepassing van de aangeleerde vaardigheden en attitudes.

Na deze opleiding kan de student adequaat functioneren als arbeidsarts in Belgische diensten werkzaam op het gebied van de bescherming tegen ioniserende stralen.

Programma

Het postgraduaat loopt over een periode van 1 jaar en heeft een omvang van 30 studiepunten.

Lessen gaan doorgaans door op vrijdag. Aanwezigheid is vereist. De lessen gaan door in Antwerpen, Brussel en Leuven. Bezoeken en studiedagen kunnen op andere momenten of locaties plaatsvinden.

Bekijk hier het programma van deze postgraduaatsopleiding.

Cursusnummer:
DYRAPT
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.