Postgraduaatsopleiding Radioprotectie

Starts on 23.09.2024

Medicine

Interested?

More information
° DYRAPT NL
Tags: Postgraduaatsopleidingen , Geneeskunde

Description

In deze postgraduaatsopleiding krijg je inzicht in de verschillende deelgebieden van de radioprotectie.

De opleiding richt zich op arbeidsartsen die belast zijn met het medisch toezicht op werknemers die blootgesteld worden aan ioniserende stralingen.

De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven. De KU Leuven is de coördinerende instelling. De student krijgt een getuigschrift, afgeleverd door de coördinerende instelling in naam van de vier organiserende universiteiten.

Je leert over:

  • de natuur van ioniserende stralen
  • de bescherming tegen deze straling
  • de biologische, genetische en gezond­heidseffecten ervan

In de lessen ontwikkel je vaardigheden in het identificeren en evalueren van het risico. In het vak Radiotoxicologie, -pathologie en medisch toezicht leer je hoe een collectief en individueel beschermingsprogramma opgezet moet worden.

Aanvullend krijgt je in het vak Nucleaire metingen en dosimetrie de vaardigheden aangeleerd i.v.m. detectie en meting van het risico. Tijdens stages, seminaries en bedrijfsbezoeken oefen je de praktische toepassing van de aangeleerde vaardigheden en attitudes.

Na deze opleiding kan de student adequaat functioneren als arbeidsarts in Belgische diensten werkzaam op het gebied van de bescherming tegen ioniserende stralen.

Program

Het postgraduaat loopt over een periode van 1 jaar en heeft een omvang van 30 studiepunten.

Lessen gaan doorgaans door op vrijdag. Aanwezigheid is vereist. De lessen gaan door in Antwerpen, Brussel en Leuven. Bezoeken en studiedagen kunnen op andere momenten of locaties plaatsvinden.

Bekijk hier het programma van deze postgraduaatsopleiding.

Course number:
DYRAPT
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Medicine
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.