Gezondheidswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° DYPMKJ Nederlands
Tags: Postgraduaatsopleidingen , Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie , Beweging en Sport , Ergotherapeutische wetenschap , Logopedische Wetenschappen , Verpleegkunde en vroedkunde

Beschrijving

Deze vernieuwde postgraduaatsopleiding in samenwerking met UHasselt heeft als doel om

1) een doorgedreven vorm van klinisch redeneren mogelijk te maken en

2) klinische vaardigheden in het domein van de psychomotorische therapie bij kinderen en van de kinesitherapie bij kinderen met milde neuromotorische stoornissen aan te leren.

Om dit te realiseren is het nieuwe studieprogramma op academisch niveau en competentiegericht. Niet zozeer losstaande kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes worden aangeleerd maar deze komen geïntegreerd aan bod in concrete en complexe situaties, waarbij de studenten maximale zelfstandigheid leren aan de dag te leggen. Daarnaast zijn interdisciplinair denken/samenwerken en communicatieve vaardigheid in het domein van de geestelijke gezondheidszorg, belangrijke eindtermen van deze opleiding.

Deze opleiding richt zich in de eerste plaats tot Masters in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, met een specialisatie in pediatrie en met de ambitie om vanuit een wetenschappelijk onderbouwde achtergrond interventies aan te bieden voor kinderen en adolescenten. Daarnaast is de opleiding ook gericht op houders van andere diploma’s die in de pediatrie werkzaam zijn: deze doelgroep kan toegang krijgen na screening.

De troeven van deze opleiding zijn:

  • Kennis, vaardigheden en inzichten over de behandeling van personen met sociaal-emotionele en psychische problemen komen geïntegreerd aan bod tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en practica

  • Blended onderwijs én wetenschappelijk onderbouwd

  • Sterke begeleiding van de deelnemers

  • Interactief onderwijs

  • Gerenommeerde sprekers met veel klinische ervaring, zowel vanuit UGent als vanuit UHasselt

Programma

Deze deeltijdse 1-jarige opleiding omvat 25 studiepunten en 6 opleidingsonderdelen. Het betreft blended leren (on campus en off campus). De online lessen gaan normaliter door op maandagavond (18u30-21u30). De praktijklessen gaan in principe door op zaterdag (9u30-16u30) op Campus UZ Gent. Aanwezigheid is verplicht.

Bekijk hier het volledige programma van deze postgraduaatsopleiding.

Opmerkingen

Interesse?

Op maandag 22 april 2024 (om 20u00) vindt een online infoavond plaats. Het programma van het academiejaar 2024-2025 wordt toegelicht en er is de mogelijkheid om vragen te stellen. Wie interesse heeft om aan te sluiten, kan een email sturen naar grietje.dewitte@ugent.be.

Voor deze opleiding is er een selectieprocedure. Kandidaten kunnen hun cv en motivatiebrief doorsturen naar grietje.dewitte@ugent.be

Cursusnummer:
DYPMKJ
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Gezondheidswetenschappen, Kinesitherapie, Lichamelijke opvoeding, Onderwijs en pedagogie, Psychologie, Verpleegkunde
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Contactpersoon:
ghall@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.