Postgraduaatsopleiding Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren

Starts on 30.09.2023

Health Sciences

Interested?

More information
° DYPTKJ NL
Tags: Postgraduaatsopleidingen , Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Description

Deze vernieuwde postgraduaatsopleiding in samenwerking met UHasselt heeft als doel om

1) een doorgedreven vorm van klinisch redeneren mogelijk te maken en

2) klinische vaardigheden in het domein van de psychomotorische therapie bij kinderen en van de kinesitherapie bij kinderen met milde neuromotorische stoornissen aan te leren.

Om dit te realiseren is het nieuwe studieprogramma op academisch niveau en competentiegericht. Niet zozeer losstaande kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes worden aangeleerd maar deze komen geïntegreerd aan bod in concrete en complexe situaties, waarbij de studenten maximale zelfstandigheid leren aan de dag te leggen. Daarnaast zijn interdisciplinair denken/samenwerken en communicatieve vaardigheid in het domein van de geestelijke gezondheidszorg, belangrijke eindtermen van deze opleiding.

Deze opleiding richt zich tot Masters in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, met een specialisatie in pediatrie en met de ambitie om vanuit een wetenschappelijk onderbouwde achtergrond interventies aan te bieden voor kinderen en adolescenten. Daarnaast is de opleiding ook gericht op houders van andere diploma’s die in de pediatrie werkzaam zijn: deze doelgroep kan toegang krijgen na screening.

De troeven van deze opleiding zijn:

  • Kennis, vaardigheden en inzichten over de behandeling van personen met sociaal-emotionele en psychische problemen komen geïntegreerd aan bod tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en practica

  • Sterke begeleiding van de deelnemers

  • Interactief onderwijs

  • Gerenommeerde sprekers met veel klinische ervaring, zowel vanuit UGent als vanuit UHasselt

Program

Deze deeltijdse 1-jarige opleiding omvat 25 studiepunten en 6 opleidingsonderdelen. Het betreft blended leren (on campus en off campus).

Bekijk hier het volledige programma van deze postgraduaatsopleiding.

Op maandag 8 mei 2023 (om 20u00) vindt een online infoavond plaats. Het programma van het academiejaar 2023-2024 wordt toegelicht en er is de mogelijkheid om vragen te stellen. Wie interesse heeft, kan een email sturen naar grietje.dewitte@ugent.be.

Course number:
DYPTKJ
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Health Sciences, Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
30.09.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.