Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° P0034000 Nederlands

Dit postgraduaat helpt startende (adjunct)directies hun weg te vinden in de complexe onderwijswereld. De overkoepelende doelstelling is de professionalisering van de schoolleiding en de versterking van het beleidsvoerend vermogen van de scholen.

Beschrijving

De thema’s die behandeld worden gaan:

 • van administratieve reglementeringen, juridische vraagstukken en schoolwetgeving
 • tot pedagogische problematieken en sociale en leidinggevende vaardigheden

De vorming van een sociaal-professioneel netwerk is tevens een belangrijke meerwaarde van de opleiding.

Het programma wordt ontwikkeld in samenwerking met trainers, academici, beleidsmakers en deskundigen met ruime praktijkervaring. Ook in het docentenkorps zijn deze vier groepen vertegenwoordigd.

Het postgraduaat wordt georganiseerd in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Het postgraduaat is bedoeld voor startende (adjunct)directeurs van het katholiek secundair onderwijs.

De opleiding is een post-experience, in-service programma: je moet in functie zijn wanneer je de opleiding aanvat.

​Je hebt bovendien minstens een professioneel bachelordiploma.

Programma

Het studieprogramma omvat 4 opleidingsonderdelen verspreid over 3 jaren.

De opleidingsdoelstellingen zijn geënt op het beroepsprofiel van de (adjunct)directeur secundair onderwijs en de daarbij horende competenties en resultaatsgebieden:

 • resultaatsgebieden: pedagogisch project, langetermijnplanning, schoolorganisatie, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, leerlingenbegeleiding, commu­nicatie en samenwerking met ouders, overleg en samenwerking met alle 'interne' partners, overleg en samenwerking met 'externe' partners, materieel en financieel beleid, administratief beheer, public relations en nascholing
 • competenties: toekomstgericht denken, probleem­oplossend denken, resultaatgerichtheid, teamleider­schap, bezieling, organisatietalent, overtuigingskracht, relatiebekwaamheid, flexibiliteit

Elk cursusjaar omvat:

 • 1 residentieel seminarie van 3 dagen
 • 8 tot 10 aparte cursusdagen
 • 3 bijeenkomsten van de reflectie­groep

Elke lesdag omvat 2 sessies van 3 uur: van 9.30 tot 13.00 uur en van 13.45 tot 16.00 uur.

 • De residentiële seminaries vinden plaats in een seminarie­centrum aan de kust, in Limburg of in de Ardennen.

Opmerkingen

Inschrijven doe je via de website van het Centrum voor Andragogiek (CVA) vanaf 1 juni.

Om het getuigschrift van het postgraduaat in het schoolbeleid te behalen, wordt verwacht dat je:

 • op een actieve wijze en met regelmatige aanwezigheid participeert aan de cursus
 • actief deelneemt aan de reflectiemomenten (intervisie)
 • in tussentijdse reflectieopdrachten aantoont dat je de cursusinhoud kan vertalen naar en kritisch toepassen op de eigen schoolpraktijk
 • na elk opleidingsonderdeel een opdracht uitwerkt, die getuigt van een doorleefde, logisch opgebouwde vertaling van de cursusinhoud op concrete voorbeelden uit de eigen schoolpraktijk

Je ontvangt schriftelijke feedback van de betreffende docenten op de aan elk opleidingsonderdeel verbonden opdracht.

Cursusnummer:
P0034000
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Onderwijs en pedagogie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
De academisch verantwoordelijken zijn:

 • Prof. dr. Luc Braeckmans
 • Prof. dr. Wouter Schelfhout
Zij worden ondersteund door een groot aantal meewerkende lesgevers.
Contactpersoon:
ann.vanyperzeele@uantwerpen.be
Locatie

De aparte cursusdagen vinden plaats in de Boogkeers (Boogkeers 5, 2000 Antwerpen), tenzij anders aangewezen is (bijvoorbeeld voor kennismaking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Ministerie van Onderwijs en Vorming).

Centrum voor Andragogiek vzw

Boogkeers 5

2000 Antwerpen

T +32 3 265 46 95

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.