Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° P0034000 NL

Dit postgraduaat helpt startende (adjunct)directies hun weg te vinden in de complexe onderwijswereld. De overkoepelende doelstelling is de professionalisering van de schoolleiding en de versterking van het beleidsvoerend vermogen van de scholen.

Description

De thema’s die behandeld worden gaan:

 • van administratieve reglementeringen, juridische vraagstukken en schoolwetgeving
 • tot pedagogische problematieken en sociale en leidinggevende vaardigheden

De vorming van een sociaal-professioneel netwerk is tevens een belangrijke meerwaarde van de opleiding.

Het programma wordt ontwikkeld in samenwerking met trainers, academici, beleidsmakers en deskundigen met ruime praktijkervaring. Ook in het docentenkorps zijn deze vier groepen vertegenwoordigd.

Het postgraduaat wordt georganiseerd in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Het postgraduaat is bedoeld voor startende (adjunct)directeurs van het katholiek secundair onderwijs.

De opleiding is een post-experience, in-service programma: je moet in functie zijn wanneer je de opleiding aanvat.

​Je hebt bovendien minstens een professioneel bachelordiploma.

Program

Het studieprogramma omvat 4 opleidingsonderdelen verspreid over 3 jaren.

De opleidingsdoelstellingen zijn geënt op het beroepsprofiel van de (adjunct)directeur secundair onderwijs en de daarbij horende competenties en resultaatsgebieden:

 • resultaatsgebieden: pedagogisch project, langetermijnplanning, schoolorganisatie, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, leerlingenbegeleiding, commu­nicatie en samenwerking met ouders, overleg en samenwerking met alle 'interne' partners, overleg en samenwerking met 'externe' partners, materieel en financieel beleid, administratief beheer, public relations en nascholing
 • competenties: toekomstgericht denken, probleem­oplossend denken, resultaatgerichtheid, teamleider­schap, bezieling, organisatietalent, overtuigingskracht, relatiebekwaamheid, flexibiliteit

Elk cursusjaar omvat:

 • 1 residentieel seminarie van 3 dagen
 • 8 tot 10 aparte cursusdagen
 • 3 bijeenkomsten van de reflectie­groep

Elke lesdag omvat 2 sessies van 3 uur: van 9.30 tot 13.00 uur en van 13.45 tot 16.00 uur.

 • De residentiële seminaries vinden plaats in een seminarie­centrum aan de kust, in Limburg of in de Ardennen.

Remarks

Inschrijven doe je via de website van het Centrum voor Andragogiek (CVA) vanaf 1 juni.

Om het getuigschrift van het postgraduaat in het schoolbeleid te behalen, wordt verwacht dat je:

 • op een actieve wijze en met regelmatige aanwezigheid participeert aan de cursus
 • actief deelneemt aan de reflectiemomenten (intervisie)
 • in tussentijdse reflectieopdrachten aantoont dat je de cursusinhoud kan vertalen naar en kritisch toepassen op de eigen schoolpraktijk
 • na elk opleidingsonderdeel een opdracht uitwerkt, die getuigt van een doorleefde, logisch opgebouwde vertaling van de cursusinhoud op concrete voorbeelden uit de eigen schoolpraktijk

Je ontvangt schriftelijke feedback van de betreffende docenten op de aan elk opleidingsonderdeel verbonden opdracht.

Course number:
P0034000
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
01.10.2024
Lecturers:
De academisch verantwoordelijken zijn:

 • Prof. dr. Luc Braeckmans
 • Prof. dr. Wouter Schelfhout
Zij worden ondersteund door een groot aantal meewerkende lesgevers.
Contact person:
ann.vanyperzeele@uantwerpen.be
Location

De aparte cursusdagen vinden plaats in de Boogkeers (Boogkeers 5, 2000 Antwerpen), tenzij anders aangewezen is (bijvoorbeeld voor kennismaking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Ministerie van Onderwijs en Vorming).

Centrum voor Andragogiek vzw

Boogkeers 5

2000 Antwerpen

T +32 3 265 46 95

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.