Postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen

Start op 01.10.2024

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° P0006000 Nederlands

Geef je momenteel lessen Nederlands aan anderstaligen, maar ben je op zoek naar die extra didactische bagage? Of sta je als taalcoach Nederlands op de werkvloer, en wil je graag oplossingen voor de vraagstukken waarmee je geconfronteerd wordt? Of ambieer je een toekomst als NT2-lesgever? Het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen (Universiteit Antwerpen) biedt een concrete aanpak voor al jouw vragen over lesgeven aan anderstaligen.

Beschrijving

Het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen richt zich tot wie een (bijkomende) competentie wil behalen voor het onderwijs Nederlands aan anderstaligen.

Het programma staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en kan aantonen op basis van zijn diploma en/of werkervaring dat hij affiniteit heeft met het onderwijs Nederlands aan anderstaligen.

Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in het trainen van NT2-lesgevers, en bieden een opleiding aan waarvan de leerinhouden tegelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn én stevig geworteld in de realiteit van het onderwijs. De lesgevers staan met beide voeten in de praktijk, en zorgen voor een intensieve stagebegeleiding met persoonlijke feedback. Ook hanteren we een brede visie op NT2. Alle mogelijke doelgroepen komen aan bod (zowel snelle als trage leerders van het Nederlands, zowel jongeren als volwassenen).

Programma

De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat didactiek Nederlans aan anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaal-klassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN - secundair onderwijs), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als tweede taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.

Het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen is een opleiding van 21 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen. Het studieprogramma omvat de volgende opleidingsonderdelen:

  1. didactiek Nederlands aan anderstaligen (6 sp.);
  2. didactiek Nederlands aan anderstaligen verdieping (3 sp.);
  3. stage didactiek Nederlands aan anderstaligen (6 sp.);
  4. aanvullende vakstudie Nederlands (6sp.).

Voor aanvullende vakstudie Nederlands kun je vrijgesteld worden op grond van je diploma en/of werkervaring. Wie één van de volgende einddiploma's heeft, wordt automatisch vrijgesteld: taal- en letterkunde; toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma; regent/bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak. Andere diploma's worden met de relevante werkervaring bekeken.

Opmerkingen

Het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden. De colleges vinden plaats van eind september tot half maart op maandagnamiddag van 13 tot 16.30 uur op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station. De stages vallen in de periode maart-juni en worden uitgevoerd op dagen en uren die je zelf in overleg met de scholen bepaalt. Je kan ook stage lopen binnen je eigen lespraktijk.

De colleges 'aanvullende vakstudie Nederlands' worden in samenwerking met de opleiding toegepaste taalkunde georganiseerd. Dit academiejaar vonden deze plaats op donderdagnamiddag, maar dit tijdstip kan volgend academiejaar aangepast worden.

Cursusnummer:
P0006000
Type opleiding:
Postgraduaatsopleidingen
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
01.10.2024
Lesgevers:
Academisch verantwoordelijke: Prof.dr. Jordi Casteleyn

jordi.casteleyn@uantwerpen.be voor vragen over de inhoud van het postgraduaatContactpersoon:
britt.vanham@uantwerpen.be
Locatie

Universiteit Antwerpen

Stadscampus

Venusstraat 35

2000 Antwerpen

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.