Postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen

Starts on 23.09.2024

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° P0006000 NL

Geef je momenteel lessen Nederlands aan anderstaligen, maar ben je op zoek naar die extra didactische bagage? Of sta je als taalcoach Nederlands op de werkvloer, en wil je graag oplossingen voor de vraagstukken waarmee je geconfronteerd wordt? Of ambieer je een toekomst als NT2-lesgever? Het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen (Universiteit Antwerpen) biedt een concrete aanpak voor al jouw vragen over lesgeven aan anderstaligen.

Description

Het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen richt zich tot wie een (bijkomende) competentie wil behalen voor het onderwijs Nederlands aan anderstaligen.

Het programma staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en kan aantonen op basis van zijn diploma en/of werkervaring dat hij affiniteit heeft met het onderwijs Nederlands aan anderstaligen.

Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in het trainen van NT2-lesgevers, en bieden een opleiding aan waarvan de leerinhouden tegelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn én stevig geworteld in de realiteit van het onderwijs. De lesgevers staan met beide voeten in de praktijk, en zorgen voor een intensieve stagebegeleiding met persoonlijke feedback. Ook hanteren we een brede visie op NT2. Alle mogelijke doelgroepen komen aan bod (zowel snelle als trage leerders van het Nederlands, zowel jongeren als volwassenen).

Program

De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat didactiek Nederlans aan anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaal-klassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN - secundair onderwijs), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als tweede taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.

Het postgraduaat didactiek Nederlands aan anderstaligen is een opleiding van 21 studiepunten. Als indicatie voor de studielast geldt de regel dat er 25 tot 30 klokuren per studiepunt voorzien dienen te worden. Hierin zijn zowel de contacturen begrepen als alle bijkomende taken, observatieopdrachten, lesvoorbereidingen en de voorbereiding van het examen. Het studieprogramma omvat de volgende opleidingsonderdelen:

  1. didactiek Nederlands aan anderstaligen (6 sp.);
  2. didactiek Nederlands aan anderstaligen verdieping (3 sp.);
  3. stage didactiek Nederlands aan anderstaligen (6 sp.);
  4. aanvullende vakstudie Nederlands (6sp.).

Voor aanvullende vakstudie Nederlands kun je vrijgesteld worden op grond van je diploma en/of werkervaring. Wie één van de volgende einddiploma's heeft, wordt automatisch vrijgesteld: taal- en letterkunde; toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma; regent/bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak. Andere diploma's worden met de relevante werkervaring bekeken.

Remarks

Het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden. De colleges vinden plaats van eind september tot half maart op maandagnamiddag van 13 tot 16.30 uur op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station. De stages vallen in de periode maart-juni en worden uitgevoerd op dagen en uren die je zelf in overleg met de scholen bepaalt. Je kan ook stage lopen binnen je eigen lespraktijk.

De colleges 'aanvullende vakstudie Nederlands' worden in samenwerking met de opleiding toegepaste taalkunde georganiseerd. Dit academiejaar vonden deze plaats op donderdagnamiddag, maar dit tijdstip kan volgend academiejaar aangepast worden.

Course number:
P0006000
Type:
Postgraduate Studies
Area of interest:
Education and Pedagogy, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Academisch verantwoordelijke: Prof.dr. Jordi Casteleyn

jordi.casteleyn@uantwerpen.be voor vragen over de inhoud van het postgraduaatContact person:
britt.vanham@uantwerpen.be
Location

Universiteit Antwerpen

Stadscampus

Venusstraat 35

2000 Antwerpen

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.