Gezondheidswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
Nederlands
Tags: psychologie, klinische neuropsychologie, permanente vorming,

Beschrijving

De postacademische/permanente vorming in de klinische neuropsychologie wordt interuniversitair georganiseerd door de deelnemende universiteiten. Elke cyclus loopt over twee academiejaren; tijdens het tweede studiejaar van elke cyclus kunnen er zich geen nieuwe studenten voor de betrokken postacademische/permanente vorming inschrijven.

De deelnemende universiteiten treden beurtelings op als coördinerende instelling.

Doelstelling

De postacademische/permanente vorming in de klinische neuropsychologie heeft tot doel de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van de klinische neuropsychologie te verbreden en te verdiepen.

Hiertoe wordt de student onderwezen in de basisbegrippen van de fundamentele neurowetenschappen en de basisprincipes van het neuropsychologisch onderzoek en de cognitieve revalidatie bij kind en volwassene. Gebaseerd op deze kennis wordt de functionele anatomie van verschillende cognitieve functies behandeld alsook de belangrijkste stoornissen die zich hierbij kunnen voordoen. Hierbij komen de diagnostiek, de behandeling en de begeleiding van de onderscheiden pathologie aan bod.

Vervolgens worden de neuropsychologische aspecten van specifieke neurologische, psychiatrische als levensloop bepaalde stoornissen behandeld. Klinische context, deontologische, medico-legale en forensische aspecten komen eveneens aan bod.

Inschrijvingsmodaliteiten cyclus 2025-2027

De Permanente Vorming Klinische Neuropsychologie loopt over twee academiejaren. De volgende cyclus zal doorgaan aan Universiteit Gent in 2025 - 2027. Kandidaturen voor inschrijvingen zullen ingediend kunnen worden in het voorjaar van 2025. Meer informatie volgt.

Doelgroep

Tot de postacademische/permanente vorming worden enkel houders van de ondervermelde diploma’s toegelaten.

Bekijk alle details over het programma en toelatingsvoorwaarden

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Gezondheidswetenschappen, Psychologie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
16.09.2024
Lesgevers:
Prof. dr. Eva Dierckx
Contactpersoon:
eva.dierckx@vub.be
Locatie

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.