Permanente vorming Klinische Neuropsychologie

Starts on 18.09.2023

Health Sciences

Interested?

More information
NL
Tags: psychologie, klinische neuropsychologie, permanente vorming,

Description

De postacademische/permanente vorming in de klinische neuropsychologie wordt interuniversitair georganiseerd door de deelnemende universiteiten. Elke cyclus loopt over twee academiejaren; tijdens het tweede studiejaar van elke cyclus kunnen er zich geen nieuwe studenten voor de betrokken postacademische/permanente vorming inschrijven.

De deelnemende universiteiten treden beurtelings op als coördinerende instelling.

Doelstelling

De postacademische/permanente vorming in de klinische neuropsychologie heeft tot doel de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van de klinische neuropsychologie te verbreden en te verdiepen.

Hiertoe wordt de student onderwezen in de basisbegrippen van de fundamentele neurowetenschappen en de basisprincipes van het neuropsychologisch onderzoek en de cognitieve revalidatie bij kind en volwassene. Gebaseerd op deze kennis wordt de functionele anatomie van verschillende cognitieve functies behandeld alsook de belangrijkste stoornissen die zich hierbij kunnen voordoen. Hierbij komen de diagnostiek, de behandeling en de begeleiding van de onderscheiden pathologie aan bod.

Vervolgens worden de neuropsychologische aspecten van specifieke neurologische, psychiatrische als levensloop bepaalde stoornissen behandeld. Klinische context, deontologische, medico-legale en forensische aspecten komen eveneens aan bod.

Inschrijvingsmodaliteiten cyclus 2023-2025

Alle kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen dienen hun kandidatuur SCHRIFTELIJK via e-mail EN per post in te dienen vanaf 2 mei 2023 en ten laatste vóór 15 juni 2023 ter attentie van Prof. dr. E. Dierckx.

De adressen en vereiste modaliteiten zijn via onderstaande knop op de website van VVNP te vinden.

Doelgroep

Tot de postacademische/permanente vorming worden enkel houders van de ondervermelde diploma’s toegelaten.

Bekijk alle details over het programma en toelatingsvoorwaarden

Meer info op de VUB-website

Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Psychology
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
18.09.2023
Lecturers:
Prof. dr. Eva Dierckx
Contact person:
eva.dierckx@vub.be
Location

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.