Gezondheidswetenschappen

Geïnteresseerd?

Meer informatie
Nederlands
Tags: Permanente vorming, Geweldloos verzet, nieuwe autoriteit, psychologie, jeugdzorg, pleegzorg

Beschrijving

Geweldloos Verzet (GV) is een methodische interventie en werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met kinderen en adolescenten met gewelddadig en zelfdestructief gedrag (Omer, 2004). GV stelt escalatieprocessen centraal, de coërciviteitstheorie van Patterson is het onderliggende model. Deze stelt dat gedragsproblemen voortkomen uit inadequaat reageren van ouders op dwinggedrag van hun kinderen. Ouders en kinderen kunnen raken verstrikt raken in een spiraal van dwinggedrag waarbij ze mekaar voortdurend negatief bekrachtigen. GV biedt een uitweg uit deze impasse. Ouders worden geholpen om op een respectvolle manier verzet te bieden tegen probleemgedrag en om systematisch aanwezigheid en zelfbeheersing te tonen. Er zijn twee basisprincipes in GV, namelijk: het bieden van actief verzet tegen probleemgedrag en het vermijden van iedere vorm van geweld. Beide principes worden uitgewerkt in vier interventiegebieden. De verschillende stappen in de interventie worden nauwkeurig beschreven.

Gedurende een opleiding van tien volledige dagen maken de cursisten kennis met deze stappen en leren ze deze in de praktijk brengen. Ze maken tevens kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen (o.a. kinderen/jongeren met internaliserende problemen, schoolweigeraars, getraumatiseerde kinderen/jongeren) en in verschillende werkcontexten (o.a. pleegzorg, residentiële hulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, onderwijs).

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Gezondheidswetenschappen, Psychologie, Onderwijs en pedagogie
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
15.12.2023
Lesgevers:
Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie, Dr. Frank Van Holen
Contactpersoon:
info@bigv.be
Locatie

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.