Health Sciences

Interested?

More information
NL
Tags: Permanente vorming, Geweldloos verzet, nieuwe autoriteit, psychologie, jeugdzorg, pleegzorg

Description

Geweldloos Verzet (GV) is een methodische interventie en werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met kinderen en adolescenten met gewelddadig en zelfdestructief gedrag (Omer, 2004). GV stelt escalatieprocessen centraal, de coërciviteitstheorie van Patterson is het onderliggende model. Deze stelt dat gedragsproblemen voortkomen uit inadequaat reageren van ouders op dwinggedrag van hun kinderen. Ouders en kinderen kunnen raken verstrikt raken in een spiraal van dwinggedrag waarbij ze mekaar voortdurend negatief bekrachtigen. GV biedt een uitweg uit deze impasse. Ouders worden geholpen om op een respectvolle manier verzet te bieden tegen probleemgedrag en om systematisch aanwezigheid en zelfbeheersing te tonen. Er zijn twee basisprincipes in GV, namelijk: het bieden van actief verzet tegen probleemgedrag en het vermijden van iedere vorm van geweld. Beide principes worden uitgewerkt in vier interventiegebieden. De verschillende stappen in de interventie worden nauwkeurig beschreven.

Gedurende een opleiding van tien volledige dagen maken de cursisten kennis met deze stappen en leren ze deze in de praktijk brengen. Ze maken tevens kennis met toepassing bij specifieke doelgroepen (o.a. kinderen/jongeren met internaliserende problemen, schoolweigeraars, getraumatiseerde kinderen/jongeren) en in verschillende werkcontexten (o.a. pleegzorg, residentiële hulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, onderwijs).

Meer info op de VUB-website

Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Psychology, Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
15.12.2023
Lecturers:
Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie, Dr. Frank Van Holen
Contact person:
info@bigv.be
Location

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.