Narratieve vaardigheden bij (meertalige) kinderen: Onderzoek & Trainingsprogramma

Start op 10.10.2024

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° IC_NVK24 Nederlands
Tags: Logopedie

Beschrijving

Het aantal meertalige kinderen dat wordt doorverwezen naar de logopedist voor een onderzoek van de taalontwikkeling en taalvaardigheden neemt jaarlijks toe. Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen vraagt echter een andere aanpak dan het onderzoek bij hun eentalige leeftijdsgenoten. Deze navorming gaat dieper in op alternatieve diagnostische benaderingen die rekening houden met de linguïstische en culturele diversiteit van meertalige kinderen en op wetenschappelijk aangetoonde interventiestrategieën om de taalontwikkeling in de schooltaal te ondersteunen. De vorming bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik, waarbij het theoretisch luik voornamelijk focust op taaldiagnostiek bij meertalige kinderen in de logopedische praktijk. De informatie en vaardigheden uit het praktisch gedeelte kunnen daarentegen geïmplementeerd worden in zowel een klinische als educatieve setting bij eentalige en meertalige kinderen met en zonder taalstoornissen.

Tijdens het theoretisch luik zal een state of the art gegeven worden van de huidige wetenschappelijke inzichten rond taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Hierbij zullen specifiek de principes rond evidence-based practice bij dynamisch onderzoek belicht worden en zal er uitgebreid ingegaan worden op de meerwaarde van het onderzoeken van de narratieve vaardigheden om taalstoornissen bij meertalige kinderen te identificeren. Vervolgens zal tijdens het praktisch luik de theoretische kennis rond narratieve vaardigheden omgezet worden in een hands-on aanpak om narratieve taalsamples te analyseren. Tenslotte zal ook worden geïllustreerd hoe narratieve taaltaken kunnen worden aangewend om de taalontwikkeling en taalvaardigheden bij één- en meertalige kinderen te ondersteunen. Hiervoor zal stapsgewijs de werkwijze van een narratief trainingsprogramma dat binnen een doctoraatsonderzoek werd ontwikkeld, worden uiteengezet, zodat de deelnemers deze methode kunnen toepassen in hun professionele werkveld.

De navorming is gericht op logopedisten en zorgcoördinatoren/onderwijspersoneel, die werken met meertalige kinderen met taalmoeilijkheden.

Leerdoelen

  • Deelnemers hebben inzicht in de huidige wetenschappelijk onderbouwde aanpak van diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen;
  • Deelnemers hebben inzicht in de meerwaarde van het gebruik van dynamisch onderzoek en narratieve vaardigheden bij zowel diagnostiek als interventie;
  • Deelnemers leren hoe ze efficiënt en effectief narratieve taalstalen kunnen analyseren;
  • Deelnemers leren werken met het narratief trainingsprogramma dat ontwikkeld werd binnen onderzoek en leren dit toepassen binnen hun professionele werkveld (klinische setting, educatieve setting, etc.).

Doelgroep

Logopedisten, Zorgcoördinatoren

Opmerkingen

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' vormingsdag.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (aangevraagd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina.

Opgelet: wanneer u minder dan 5 werkdagen voor de start inschrijft op deze vorming, kan enkel een digitale syllabus worden voorzien.

Cursusnummer:
IC_NVK24
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
10.10.2024
Lesgevers:
Julie Daelman
Evelien D’haeseleer
Contactpersoon:
acrehab@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.