Narratieve vaardigheden bij (meertalige) kinderen: Onderzoek & Trainingsprogramma

Starts on 10.10.2024

Interested?

More information
° IC_NVK24 NL
Tags: Logopedie

Description

Het aantal meertalige kinderen dat wordt doorverwezen naar de logopedist voor een onderzoek van de taalontwikkeling en taalvaardigheden neemt jaarlijks toe. Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen vraagt echter een andere aanpak dan het onderzoek bij hun eentalige leeftijdsgenoten. Deze navorming gaat dieper in op alternatieve diagnostische benaderingen die rekening houden met de linguïstische en culturele diversiteit van meertalige kinderen en op wetenschappelijk aangetoonde interventiestrategieën om de taalontwikkeling in de schooltaal te ondersteunen. De vorming bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik, waarbij het theoretisch luik voornamelijk focust op taaldiagnostiek bij meertalige kinderen in de logopedische praktijk. De informatie en vaardigheden uit het praktisch gedeelte kunnen daarentegen geïmplementeerd worden in zowel een klinische als educatieve setting bij eentalige en meertalige kinderen met en zonder taalstoornissen.

Tijdens het theoretisch luik zal een state of the art gegeven worden van de huidige wetenschappelijke inzichten rond taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Hierbij zullen specifiek de principes rond evidence-based practice bij dynamisch onderzoek belicht worden en zal er uitgebreid ingegaan worden op de meerwaarde van het onderzoeken van de narratieve vaardigheden om taalstoornissen bij meertalige kinderen te identificeren. Vervolgens zal tijdens het praktisch luik de theoretische kennis rond narratieve vaardigheden omgezet worden in een hands-on aanpak om narratieve taalsamples te analyseren. Tenslotte zal ook worden geïllustreerd hoe narratieve taaltaken kunnen worden aangewend om de taalontwikkeling en taalvaardigheden bij één- en meertalige kinderen te ondersteunen. Hiervoor zal stapsgewijs de werkwijze van een narratief trainingsprogramma dat binnen een doctoraatsonderzoek werd ontwikkeld, worden uiteengezet, zodat de deelnemers deze methode kunnen toepassen in hun professionele werkveld.

De navorming is gericht op logopedisten en zorgcoördinatoren/onderwijspersoneel, die werken met meertalige kinderen met taalmoeilijkheden.

Leerdoelen

  • Deelnemers hebben inzicht in de huidige wetenschappelijk onderbouwde aanpak van diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen;
  • Deelnemers hebben inzicht in de meerwaarde van het gebruik van dynamisch onderzoek en narratieve vaardigheden bij zowel diagnostiek als interventie;
  • Deelnemers leren hoe ze efficiënt en effectief narratieve taalstalen kunnen analyseren;
  • Deelnemers leren werken met het narratief trainingsprogramma dat ontwikkeld werd binnen onderzoek en leren dit toepassen binnen hun professionele werkveld (klinische setting, educatieve setting, etc.).

Doelgroep

Logopedisten, Zorgcoördinatoren

Remarks

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens deze 'on campus' vormingsdag.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (aangevraagd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina.

Opgelet: wanneer u minder dan 5 werkdagen voor de start inschrijft op deze vorming, kan enkel een digitale syllabus worden voorzien.

Course number:
IC_NVK24
Type:
Short- en long-term programmes
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
10.10.2024
Lecturers:
Julie Daelman
Evelien D’haeseleer
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.