Micro-credential 'Vennootschaps- en rechtspersonenrecht'

Start op 25.09.2023

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-rechtspersonenrecht Nederlands Online beschikbaar
Tags: Rechtsdomeinen , Micro-credentials

Beschrijving

Deze micro-credential richt zich tot de levenslang leerder die meer inzicht wil verwerven in het vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Deze micro-credential is zeker nuttig voor gerechtelijke beroepsbeoefenaars en beoefenaars van economische beroepen en hun medewerkers die hun kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht willen opfrissen en/of verdiepen.

Programma

Dit opleidingsonderdeel behandelt de voornaamste privaatrechtelijke organisatievormen, nl. de vennootschappen en de verenigingen. Er wordt tevens een inleiding op de stichting gegeven, omdat deze rechtsvorm in de praktijk vaak samen met vennootschappen/verenigingen gebruikt wordt en economisch belangrijk is. Zowel de vennootschappen en verenigingen met als deze zonder rechtspersoonlijkheid komen aan bod. Bij de verenigingen ligt de nadruk op de VZW. Doorheen de behandeling van de regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid wordt ingegaan op wezen en kenmerken van alle rechtspersonen. Doorheen het opleidingsonderdeel wordt teruggekomen en voortgebouwd op de beginselen van het vertegenwoordigingsrecht die de studenten hebben/zullen leren kennen in de opleidingsonderdelen verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten.

De opbouw van de cursus is meer bepaald als volgt: definities en classificaties- overzicht vennootschaps- en verenigingsvormen-geldigheidsvereisten gemeen aan alle vennootschappen, en de VZW- regels gemeen aan de vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid (oprichting en verwerving van rechtspersoonlijkheid, nietigheid, openbaarmakingverplichtingen, naam, zetel, nationaliteit, orgaantheorie)- de vennootschappen en verenigingen met onbeperkte aansprakelijkheid (vermogen, bestuur, overdracht van rechten, ontbinding)- de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de VZW: invloed van het Europese recht en vrijheid van vestiging op kapitaalvennootschappen; kapitaal: begrip en functie; kapitaalvorming; effecten; bestuur; algemene vergadering; kapitaalbescherming; resultaatsverwerking; boekhouding en jaarrekening; toezicht; ontbinding, vereffening en herstructureringen.

Een lijst met Franstalige vakterminologie sluit de syllabus af. Tijdens de interactieve lessen wordt ook steeds Franstalige rechtspraak besproken.

Opmerkingen

De levenslang lerende die zich voor deze micro-credential inschrijft heeft de mogelijkheid om de (tijdens het eerste semester) opgenomen hoorcolleges digitaal te volgen. De deelnemer aan de micro-credential zal de hoorcolleges online kunnen raadplegen. Er wordt bij het begin van het tweede semester een inleidende sessie on campus georganiseerd, alsook een Q&A-sessie naar het einde van het tweede semester toe. Het afleggen van het examen gebeurt in het tweede semester.

Cursusnummer:
GA097-MC-rechtspersonenrecht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
25.09.2023
Lesgevers:
Hans De Wulf
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.