Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-rechtspersonenrecht Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Of je nu een gerechtelijke beroepsbeoefenaar bent, een beoefenaar van economische beroepen, of gewoon iemand die zijn kennis wil opfrissen of verdiepen, deze micro-credential is perfect voor jou. We richten ons op de voornaamste privaatrechtelijke organisatievormen, zoals vennootschappen en verenigingen, inclusief een introductie op stichtingen, die vaak samen met vennootschappen en verenigingen worden gebruikt en economisch van groot belang zijn.

In deze cursus behandelen we zowel vennootschappen en verenigingen met als zonder rechtspersoonlijkheid, met een specifieke focus op de VZW. Je leert de essentiële definities, classificaties en geldigheidsvereisten kennen die gemeenschappelijk zijn aan alle vennootschappen, evenals de regels die van toepassing zijn op oprichting, naamgeving, orgaantheorie en meer.

We bouwen voort op de beginselen van het vertegenwoordigingsrecht die je hebt geleerd in eerdere opleidingsonderdelen, en behandelen onderwerpen zoals kapitaalvennootschappen, kapitaalvorming, bestuur, jaarrekening, ontbinding en herstructureringen.

Onze interactieve lessen bieden niet alleen een diepgaande behandeling van het onderwerp, maar ook een bespreking van Franstalige rechtspraak en een lijst met Franstalige vakterminologie om je kennis verder te verrijken.

Schrijf je vandaag nog in en word een expert in vennootschaps- en rechtspersonenrecht met deze micro-credential.

Programma

Dit opleidingsonderdeel behandelt de voornaamste privaatrechtelijke organisatievormen, nl. de vennootschappen en de verenigingen. Er wordt tevens een inleiding op de stichting gegeven, omdat deze rechtsvorm in de praktijk vaak samen met vennootschappen/verenigingen gebruikt wordt en economisch belangrijk is. Zowel de vennootschappen en verenigingen met als deze zonder rechtspersoonlijkheid komen aan bod. Bij de verenigingen ligt de nadruk op de VZW. Doorheen de behandeling van de regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid wordt ingegaan op wezen en kenmerken van alle rechtspersonen. Doorheen het opleidingsonderdeel wordt teruggekomen en voortgebouwd op de beginselen van het vertegenwoordigingsrecht die de studenten hebben/zullen leren kennen in de opleidingsonderdelen verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten.

De opbouw van de cursus is meer bepaald als volgt: definities en classificaties- overzicht vennootschaps- en verenigingsvormen-geldigheidsvereisten gemeen aan alle vennootschappen, en de VZW- regels gemeen aan de vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid (oprichting en verwerving van rechtspersoonlijkheid, nietigheid, openbaarmakingverplichtingen, naam, zetel, nationaliteit, orgaantheorie)- de vennootschappen en verenigingen met onbeperkte aansprakelijkheid (vermogen, bestuur, overdracht van rechten, ontbinding)- de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de VZW: invloed van het Europese recht en vrijheid van vestiging op kapitaalvennootschappen; kapitaal: begrip en functie; kapitaalvorming; effecten; bestuur; algemene vergadering; kapitaalbescherming; resultaatsverwerking; boekhouding en jaarrekening; toezicht; ontbinding, vereffening en herstructureringen.

Een lijst met Franstalige vakterminologie sluit de syllabus af. Tijdens de interactieve lessen wordt ook steeds Franstalige rechtspraak besproken.

Lessenrooster

Raadpleeg het lessenrooster van de micro-credential 'Vennootschaps- en rechtspersonenrecht'

Opmerkingen

  • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken.

Cursusnummer:
GA097-MC-rechtspersonenrecht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Hans De Wulf
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.