Micro-credential 'Vennootschaps- en rechtspersonenrecht '

Starts on 13.02.2023

Law

Interested?

More information
° MC-rechtspersonenrecht NL
Tags: Rechtsdomeinen , Micro-credentials

Description

Deze micro-credential richt zich tot de levenslang leerder die meer inzicht wil verwerven in het vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Deze micro-credential is zeker nuttig voor gerechtelijke beroepsbeoefenaars en beoefenaars van economische beroepen en hun medewerkers die hun kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht willen opfrissen en/of verdiepen.

Program

Dit opleidingsonderdeel behandelt de voornaamste privaatrechtelijke organisatievormen, nl. de vennootschappen en de verenigingen. Er wordt tevens een inleiding op de stichting gegeven, omdat deze rechtsvorm in de praktijk vaak samen met vennootschappen/verenigingen gebruikt wordt en economisch belangrijk is. Zowel de vennootschappen en verenigingen met als deze zonder rechtspersoonlijkheid komen aan bod. Bij de verenigingen ligt de nadruk op de VZW. Doorheen de behandeling van de regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid wordt ingegaan op wezen en kenmerken van alle rechtspersonen. Doorheen het opleidingsonderdeel wordt teruggekomen en voortgebouwd op de beginselen van het vertegenwoordigingsrecht die de studenten hebben/zullen leren kennen in de opleidingsonderdelen verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten.

De opbouw van de cursus is meer bepaald als volgt: definities en classificaties- overzicht vennootschaps- en verenigingsvormen-geldigheidsvereisten gemeen aan alle vennootschappen, en de VZW- regels gemeen aan de vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid (oprichting en verwerving van rechtspersoonlijkheid, nietigheid, openbaarmakingverplichtingen, naam, zetel, nationaliteit, orgaantheorie)- de vennootschappen en verenigingen met onbeperkte aansprakelijkheid (vermogen, bestuur, overdracht van rechten, ontbinding)- de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de VZW: invloed van het Europese recht en vrijheid van vestiging op kapitaalvennootschappen; kapitaal: begrip en functie; kapitaalvorming; effecten; bestuur; algemene vergadering; kapitaalbescherming; resultaatsverwerking; boekhouding en jaarrekening; toezicht; ontbinding, vereffening en herstructureringen.

Een lijst met Franstalige vakterminologie sluit de syllabus af. Tijdens de interactieve lessen wordt ook steeds Franstalige rechtspraak besproken.

Remarks

De levenslang lerende die zich voor deze micro-credential inschrijft heeft de mogelijkheid om de (tijdens het eerste semester) opgenomen hoorcolleges digitaal te volgen. De deelnemer aan de micro-credential zal de hoorcolleges online kunnen raadplegen. Er wordt bij het begin van het tweede semester een inleidende sessie on campus georganiseerd, alsook een Q&A-sessie naar het einde van het tweede semester toe. Het afleggen van het examen gebeurt in het tweede semester.

Course number:
MC-rechtspersonenrecht
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Starting date:
13.02.2023
Lecturers:
Hans De Wulf
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.