Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA060-MC-privaat-bankrecht Nederlands
Tags: Rechtsdomeinen , Micro-credentials

Beschrijving

Dit opleidingsonderdeel beoogt afstuderende juristen aan de hand van de praktijk vertrouwd te maken met de juridische structurering en de nadere uitwerking van transacties in de financiële wereld, waarbij mede concreet toepassing wordt gemaakt van regels inzake o.m.: verbintenissenrecht en financieelrechtelijke wetgeving. Dit opleidingsonderdeel betreft derhalve de privaatrechtelijke relatie tussen financiële instelling en cliënt

Inhoud

Capita selecta met betrekking tot de volgende thema's worden besproken: juridisch statuut van geld (m.i.v. virtuele munten); geldrekeningen; (internationale) betalingen; krediet (gemeen kredietrecht, consumentenkrediet, hypothecair krediet), vermogensbeheer en beleggingsadvies, gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Programma

De lessen worden in eerste instantie ex cathedra gegeven. Bij de analyse van de rechtspositie van de cliënt van een kredietinstelling wordt regelmatig vertrokken vanuit praktijkvoorbeelden (o.m. uit de rechtspraak en de advies praktijk van Ombudsfin) en casussen.

Daarnaast is er ruimte voor vragen van studenten en zorgt de lesgever voor discussie. Deze korte debatten hebben enerzijds tot doel af te toetsen of studenten in staat zijn het theoretisch kader toe te passen, en hebben anderzijds tot doel studenten ertoe aan te zetten kritisch na te denken over de bestaande regelgeving (kritisch analyse van het bestaande recht) alsook de impact ervan op het maatschappelijk leven in te schatten (vb. impact van regelen van consumenten- en hypothecair krediet op beschikbaarheid krediet en het vermijden van overmatige schuldenlast en de impact van regelen van beleggersbescherming). Deze discussies worden in bepaalde gevallen gevoerd nadat studenten bepaalde teksten of rechtspraak hebben doorgenomen.

Er worden in de colleges ook een aantal oefeningen gegeven die de studenten moeten voorbereiden (oa inzake beslag, gevolgen wanbetaling consumentenkrediet).

Opmerkingen

  • De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken.
  • De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de reguliere studenten.

Cursusnummer:
GA060-MC-privaat-bankrecht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Lesgevers:
Reinhard Steennot
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.