Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° GA060-MC-privaat-bankrecht NL
Tags: Micro-credentials

Description

Dit opleidingsonderdeel beoogt afstuderende juristen aan de hand van de praktijk vertrouwd te maken met de juridische structurering en de nadere uitwerking van transacties in de financiële wereld, waarbij mede concreet toepassing wordt gemaakt van regels inzake o.m.: verbintenissenrecht en financieelrechtelijke wetgeving. Dit opleidingsonderdeel betreft derhalve de privaatrechtelijke relatie tussen financiële instelling en cliënt

Het bijkomende aanbod voor deze micro-credential bestaat uit de link die gelegd wordt tussen het privaat bankrecht en het publiek bankrecht zoals dat aan bod komt tijdens de specialisatieopleiding 'Financieel recht'. Deze micro-credential kan in de eerste plaats als een uitbreidingsmodule worden beschouwd voor cursisten die de specialisatieopleiding 'Financieel recht' volgen en die hoofdzakelijk focust op het publiek financieel recht. De MC-leerders krijgen enerzijds toegang tot lesopnames en volgen anderzijds een interactieve live sessie met de lesgever.

Inhoud

Capita selecta met betrekking tot de volgende thema's worden besproken: juridisch statuut van geld (m.i.v. virtuele munten); geldrekeningen; (internationale) betalingen; krediet (gemeen kredietrecht, consumentenkrediet, hypothecair krediet), vermogensbeheer en beleggingsadvies, gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Program

De lessen worden in eerste instantie ex cathedra gegeven. Bij de analyse van de rechtspositie van de cliënt van een kredietinstelling wordt regelmatig vertrokken vanuit praktijkvoorbeelden (o.m. uit de rechtspraak en de advies praktijk van Ombudsfin) en casussen.

Daarnaast is er ruimte voor vragen van studenten en zorgt de lesgever voor discussie. Deze korte debatten hebben enerzijds tot doel af te toetsen of studenten in staat zijn het theoretisch kader toe te passen, en hebben anderzijds tot doel studenten ertoe aan te zetten kritisch na te denken over de bestaande regelgeving (kritisch analyse van het bestaande recht) alsook de impact ervan op het maatschappelijk leven in te schatten (vb. impact van regelen van consumenten- en hypothecair krediet op beschikbaarheid krediet en het vermijden van overmatige schuldenlast en de impact van regelen van beleggersbescherming). Deze discussies worden in bepaalde gevallen gevoerd nadat studenten bepaalde teksten of rechtspraak hebben doorgenomen.

Er worden in de colleges ook een aantal oefeningen gegeven die de studenten moeten voorbereiden (oa inzake beslag, gevolgen wanbetaling consumentenkrediet).

Lessenrooster

 • donderdag 15/02/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 22/02/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 29/02/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 07/03/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 14/03/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 21/03/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 28/03/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 18/04/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 25/04/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 02/05/2024 13:00 – 16:00
 • donderdag 16/05/2024 13:00 – 16:00

Remarks

 • De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken.
  De lessen on campus vinden plaats in het tweede semester.
 • De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de reguliere studenten.

Course number:
GA060-MC-privaat-bankrecht
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
15.02.2024
Lecturers:
Reinhard Steennot
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium E

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.