Micro-credential Organisatie, beleid en politisering van de sociale sector

Start op 16.09.2024

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
Nederlands
Tags: agogiek, organisatie, beleid, politisering, sociale sector, filosofie

Beschrijving

De doelstelling van deze micro-credential is een stevige basis voor zij die in de brede sociale sector terechtkomen. Enerzijds bouwt de student basiskennis op over de organisatie en het beleid binnen de sociale en culturele agogiek (zorg, welzijn, cultuur en volgwasseneducatie). Anderzijds leert de student meteen hoe men het beleid systemisch kan in vraag stellen en/of veranderen, vanuit een filosofische invalshoek.

In deze micro-credential volg je 2 vakken: Beleid en Praktijk van de Agogische Sectoren en Wijsgerige Agologie.

In Beleid en Praktijk van de Agogische Sectoren gaan we dieper in op de agogische praktijk (agogie) op het terrein en de verschillende organisatiestructuren en beleidskaders die hiermee gepaard gaan. Agogen komen terecht in een grote diversiteit van professionele contexten, dit opleidingsonderdeel wil studenten hiermee kennismaken laten maken om zo de interesse en betrokkenheid ten aanzien van de verschillende sectoren en de maatschappelijke context waarin deze zich bevinden te verbreden en te verhogen.

In Wijsgerige Agologie bespreken we agogische vraagstukken aan de hand inzichten uit de politieke-filosofie. We gaan via de concepten ideologie(kritiek), politisering en publieke ruimte in op de politieke rol en betekenis van de agoog en agogisch werk en koppelen deze aan een maatschappijkritische lezing van de hedendaagse democratie. De hoorcolleges worden aangevuld met een praktische groepsopdracht: samen met je medestudenten bevraag je een Brusselse agogische organisatie over haar politieke rol en haar visie op politisering.

Vakken

De opleiding bestaat uit 2 vakken:

De vakken zijn gespreid over het 1ste en 2de semester.

De 2 vakken van de opleiding zijn goed voor 12 ECTS.

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Brussel.

Micro-credentials

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS-credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1ste of het 2de semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Inschrijven voor deze opleiding doe je via permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Dag/Avondonderwijs

Deze opleiding is enkel beschikbaar in dagonderwijs.

Meer info op de VUB-website

Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
16.09.2024
Lesgevers:
An-Sofie Smetcoren, Pieter Meurs
Contactpersoon:
microcredentials@vub.be
Locatie

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.