Micro-credential Organisatie, beleid en politisering van de sociale sector

Starts on 16.09.2024

Education and Pedagogy

Interested?

More information
NL
Tags: agogiek, organisatie, beleid, politisering, sociale sector, filosofie

Description

De doelstelling van deze micro-credential is een stevige basis voor zij die in de brede sociale sector terechtkomen. Enerzijds bouwt de student basiskennis op over de organisatie en het beleid binnen de sociale en culturele agogiek (zorg, welzijn, cultuur en volgwasseneducatie). Anderzijds leert de student meteen hoe men het beleid systemisch kan in vraag stellen en/of veranderen, vanuit een filosofische invalshoek.

In deze micro-credential volg je 2 vakken: Beleid en Praktijk van de Agogische Sectoren en Wijsgerige Agologie.

In Beleid en Praktijk van de Agogische Sectoren gaan we dieper in op de agogische praktijk (agogie) op het terrein en de verschillende organisatiestructuren en beleidskaders die hiermee gepaard gaan. Agogen komen terecht in een grote diversiteit van professionele contexten, dit opleidingsonderdeel wil studenten hiermee kennismaken laten maken om zo de interesse en betrokkenheid ten aanzien van de verschillende sectoren en de maatschappelijke context waarin deze zich bevinden te verbreden en te verhogen.

In Wijsgerige Agologie bespreken we agogische vraagstukken aan de hand inzichten uit de politieke-filosofie. We gaan via de concepten ideologie(kritiek), politisering en publieke ruimte in op de politieke rol en betekenis van de agoog en agogisch werk en koppelen deze aan een maatschappijkritische lezing van de hedendaagse democratie. De hoorcolleges worden aangevuld met een praktische groepsopdracht: samen met je medestudenten bevraag je een Brusselse agogische organisatie over haar politieke rol en haar visie op politisering.

Vakken

De opleiding bestaat uit 2 vakken:

De vakken zijn gespreid over het 1ste en 2de semester.

De 2 vakken van de opleiding zijn goed voor 12 ECTS.

Deze opleiding wordt georganiseerd op de VUB Main Campus in Brussel.

Micro-credentials

Micro-credentials zijn kortdurende opleidingen met enkele vakken, uitgedrukt in studiepunten (ECTS-credits). Wil je nieuwe, aanvullende competenties verwerven? Ben je op zoek naar actualisatie? Heb je nood aan een bijkomende vorming? Dan zijn deze kortdurende opleidingen misschien wel iets voor jou.

In het kader van Levenslang Leren behoren deze micro-credentials vanaf het academiejaar 2021-2022 tot het studieaanbod. Je kan ze volgen in het 1ste of het 2de semester, in het Nederlands of Engels (naargelang het specifieke aanbod). Na het behalen van de micro-credential ontvang je een getuigschrift.

Inschrijven voor deze opleiding doe je via permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Dag/Avondonderwijs

Deze opleiding is enkel beschikbaar in dagonderwijs.

Meer info op de VUB-website

Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Education and Pedagogy, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
16.09.2024
Lecturers:
An-Sofie Smetcoren, Pieter Meurs
Contact person:
microcredentials@vub.be
Location

VUB Main Campus Etterbeek
Pleinlaan, 2
1050 Elsene

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.