Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-migratierecht Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Migratie is een eeuwenoud fenomeen dat onze maatschappij en het juridische landschap blijft vormgeven. Nu meer dan ooit is het een onderwerp van intense discussie en debat. Onze micro-credential biedt een diepgaand inzicht in het nationaal migratierecht, met een focus op de invloed van Europees en internationaal recht, mensenrechtelijke implicaties en praktijkgerichte kennis.

Wat mag je verwachten?

 • Een grondige verkenning van het Belgische migratierecht, met een kritische blik op de Europese en internationale context.
 • Diepgaande discussies over actuele vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen die verband houden met migratie.
 • Een brede scope van onderwerpen, waaronder nationaliteit, toegang tot het grondgebied, verblijfsrecht, verwijderingsmaatregelen en rechtsmiddelen.
 • Speciale aandacht voor kwetsbare groepen en de bescherming van fundamentele rechten.

Of je nu een juridische professional bent die zijn expertise wil uitbreiden, een beleidsmaker die meer inzicht wil krijgen in migratiekwesties, of gewoon geïnteresseerd bent in dit complexe en boeiende onderwerp, onze micro-credential biedt een waardevolle leerervaring.

Programma

Het opleidingsonderdeel behandelt de bronnen, structuur en regels van het Belgische migratierecht, met oog voor de invloed van het Europees en internationaal recht. In een inleidend deel worden een aantal kernbegrippen geduid, wordt het migratierecht zowel historisch als maatschappelijk gesitueerd, en wordt het institutionele kader besproken.

Daarna komen volgende aspecten aan bod:

 • Nationaliteit en staatloosheid
 • Toegang tot het grondgebied (o.m. visabepalingen en grenscontroles)
 • Verblijfsrecht, zowel naar gemeen recht als inzake categorieën personen waarvoor bijzondere regels gelden (Unieburgers; arbeidsmigranten; studenten; gezinshereniging; internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus); humanitaire regularisatie; medische regularisatie etc.)
 • Verwijderings- en veiligheidsmaatregelen (detentie)
 • Rechtsmiddelen

Transversaal wordt aandacht besteed aan de rechten van personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en de bescherming van fundamentele rechten in het algemeen.

Opmerkingen

 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.
 • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Cursusnummer:
GA097-MC-migratierecht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Ellen Desmet
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.