Micro-credential 'Migratierecht'

Start op 25.09.2023

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-migratierecht Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials , Rechtsdomeinen

Beschrijving

Migratie is een multidimensionaal en complex fenomeen dat van alle tijden is, maar de laatste jaren het maatschappelijke en juridische debat in toenemende mate beheerst. Het migratierecht regelt de beweging van personen over nationale grenzen heen, alsook de juridische status van migranten binnen het gastland.

Deze micro-credential beoogt studenten een grondig inzicht te bieden in het nationaal migratierecht, met aandacht voor de invloed van het Europees en internationaal recht, mensenrechtelijke implicaties, en praktijkrelevantie. Daarnaast wil het studenten kritisch doen reflecteren over de werking van het migratierecht in de samenleving, onder meer via het ingaan op de actualiteit in de les.

Programma

Het opleidingsonderdeel behandelt de bronnen, structuur en regels van het Belgische migratierecht, met oog voor de invloed van het Europees en internationaal recht. In een inleidend deel worden een aantal kernbegrippen geduid, wordt het migratierecht zowel historisch als maatschappelijk gesitueerd, en wordt het institutionele kader besproken.

Daarna komen volgende aspecten aan bod:

  • Nationaliteit en staatloosheid
  • Toegang tot het grondgebied (o.m. visabepalingen en grenscontroles)
  • Verblijfsrecht, zowel naar gemeen recht als inzake categorieën personen waarvoor bijzondere regels gelden (Unieburgers; arbeidsmigranten; studenten; gezinshereniging; internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus); humanitaire regularisatie; medische regularisatie etc.)
  • Verwijderings- en veiligheidsmaatregelen (detentie)
  • Rechtsmiddelen

Transversaal wordt aandacht besteed aan de rechten van personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en de bescherming van fundamentele rechten in het algemeen.

Opmerkingen

De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.

Cursusnummer:
GA097-MC-migratierecht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
25.09.2023
Lesgevers:
Ellen Desmet
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.