Micro-credential 'Migratierecht'

Starts on 23.09.2024

Law

Interested?

More information
° GA097-MC-migratierecht NL Available online
Tags: Micro-credentials

Description

Migratie is een eeuwenoud fenomeen dat onze maatschappij en het juridische landschap blijft vormgeven. Nu meer dan ooit is het een onderwerp van intense discussie en debat. Onze micro-credential biedt een diepgaand inzicht in het nationaal migratierecht, met een focus op de invloed van Europees en internationaal recht, mensenrechtelijke implicaties en praktijkgerichte kennis.

Wat mag je verwachten?

 • Een grondige verkenning van het Belgische migratierecht, met een kritische blik op de Europese en internationale context.
 • Diepgaande discussies over actuele vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen die verband houden met migratie.
 • Een brede scope van onderwerpen, waaronder nationaliteit, toegang tot het grondgebied, verblijfsrecht, verwijderingsmaatregelen en rechtsmiddelen.
 • Speciale aandacht voor kwetsbare groepen en de bescherming van fundamentele rechten.

Of je nu een juridische professional bent die zijn expertise wil uitbreiden, een beleidsmaker die meer inzicht wil krijgen in migratiekwesties, of gewoon geïnteresseerd bent in dit complexe en boeiende onderwerp, onze micro-credential biedt een waardevolle leerervaring.

Program

Het opleidingsonderdeel behandelt de bronnen, structuur en regels van het Belgische migratierecht, met oog voor de invloed van het Europees en internationaal recht. In een inleidend deel worden een aantal kernbegrippen geduid, wordt het migratierecht zowel historisch als maatschappelijk gesitueerd, en wordt het institutionele kader besproken.

Daarna komen volgende aspecten aan bod:

 • Nationaliteit en staatloosheid
 • Toegang tot het grondgebied (o.m. visabepalingen en grenscontroles)
 • Verblijfsrecht, zowel naar gemeen recht als inzake categorieën personen waarvoor bijzondere regels gelden (Unieburgers; arbeidsmigranten; studenten; gezinshereniging; internationale bescherming (vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus); humanitaire regularisatie; medische regularisatie etc.)
 • Verwijderings- en veiligheidsmaatregelen (detentie)
 • Rechtsmiddelen

Transversaal wordt aandacht besteed aan de rechten van personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en de bescherming van fundamentele rechten in het algemeen.

Remarks

 • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.
 • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Course number:
GA097-MC-migratierecht
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Ellen Desmet
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.