Micro-credential Leeskwesties. Inleiding in de literatuurstudie

Start op 10.02.2025

Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MC11 Nederlands
Tags: Micro-credentials

Beschrijving

Wat is literatuur? Wat moeten we verstaan onder ‘fictie’? Hoe belangrijk is het om te weten wat schrijvers bedoelen met hun teksten? En hoe vrij is een lezer om te interpreteren? Hoe doe je dat, overigens, interpreteren? Welke instrumenten bestaan er om verhalen te analyseren? En hoe pak je een gedicht aan?

In de micro-credential Leeskwesties staan vragen centraal die bij de studie van literaire teksten onvermijdelijk aan de orde komen. Bovendien maakt deze micro-credential duidelijk dat we op al deze vragen verschillende antwoorden kunnen geven, al was het maar omdat op elk van onze leeskwesties verschillende perspectieven mogelijk zijn.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de rijke geschiedenis van de westerse literatuur wil deze micro-credential de deelnemer warm maken voor wat de essentie van goede literatuur is: een uitnodiging tot lezen en interpreteren, een oproep tot het gebruiken van onze verbeelding. Daarmee is deze micro-credential interessant voor iedereen die een hart voor literatuur heeft.

Wat is een micro-credential?

Programma

Programma en lokaal onder voorbehoud

Praktisch?

Deze micro-credential bestaat uit zes hoorcolleges uit het opleidingsonderdeel “Europese talen in contact: geschiedenis en methodologie” aangevuld met twee intensieve discussiebijeenkomsten rond een aantal kwesties uit de literaire actualiteit.

 • eerste zes dinsdagen van het semester (16:00 - 18:45)
 • twee nog vast te leggen bijeenkomsten, in onderling overleg
 • on campus, auditorium D, Plateau-Rozier, campus Boekentoren - onder voorbehoud
 • met streaming en opname
 • evaluatie:
  • actieve participatie (discussiesessies)
  • schriftelijk examen

Na het succesvol beëindigen van deze micro-credential:

 • kan je op een kritische manier nadenken over het lezen en analyseren van literaire teksten;
 • ben je vertrouwd met een analytisch instrumentarium en met de belangrijkste begrippen uit de hedendaagse literatuurstudie;
 • ben je in staat om op een conceptueel onderbouwde manier na te denken over het functioneren van literaire teksten;
 • ben je in staat om op basis van een tekstanalytisch instrumentarium verhalende en poëtische teksten te analyseren en interpreteren;
 • heb je een goed beeld van de belangrijkste tendensen en ontwikkelingen in het hedendaagse literaire bedrijf.

Toelating?

Iedereen kan deelnemen.

Je ontvangt het boek Leeskwesties bij je inschrijving.

Cursusnummer:
MC11
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Taal en literatuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
10.02.2025
Lesgevers:
Jürgen Pieters
Contactpersoon:
humanitiesacademie@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.