Micro-credential Leeskwesties. Inleiding in de literatuurstudie

Starts on 10.02.2025

Education and Pedagogy

Interested?

More information
° MC11 NL
Tags: Micro-credentials

Description

Wat is literatuur? Wat moeten we verstaan onder ‘fictie’? Hoe belangrijk is het om te weten wat schrijvers bedoelen met hun teksten? En hoe vrij is een lezer om te interpreteren? Hoe doe je dat, overigens, interpreteren? Welke instrumenten bestaan er om verhalen te analyseren? En hoe pak je een gedicht aan?

In de micro-credential Leeskwesties staan vragen centraal die bij de studie van literaire teksten onvermijdelijk aan de orde komen. Bovendien maakt deze micro-credential duidelijk dat we op al deze vragen verschillende antwoorden kunnen geven, al was het maar omdat op elk van onze leeskwesties verschillende perspectieven mogelijk zijn.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de rijke geschiedenis van de westerse literatuur wil deze micro-credential de deelnemer warm maken voor wat de essentie van goede literatuur is: een uitnodiging tot lezen en interpreteren, een oproep tot het gebruiken van onze verbeelding. Daarmee is deze micro-credential interessant voor iedereen die een hart voor literatuur heeft.

Wat is een micro-credential?

Program

Programma onder voorbehoud

Praktisch?

Deze micro-credential bestaat uit zes hoorcolleges uit het opleidingsonderdeel “Europese talen in contact: geschiedenis en methodologie” aangevuld met twee intensieve discussiebijeenkomsten rond een aantal kwesties uit de literaire actualiteit.

 • zes dinsdagen (16:00 - 19:00)
 • twee nog vast te leggen bijeenkomsten, in onderling overleg
 • april - mei
 • on campus, auditorium D, Plateau-Rozier, campus Boekentoren
 • met streaming en opname
 • evaluatie:
  • actieve participatie (discussiesessies)
  • schriftelijk examen

Na het succesvol beëindigen van deze micro-credential:

 • kan je op een kritische manier nadenken over het lezen en analyseren van literaire teksten;
 • ben je vertrouwd met een analytisch instrumentarium en met de belangrijkste begrippen uit de hedendaagse literatuurstudie;
 • ben je in staat om op een conceptueel onderbouwde manier na te denken over het functioneren van literaire teksten;
 • ben je in staat om op basis van een tekstanalytisch instrumentarium verhalende en poëtische teksten te analyseren en interpreteren;
 • heb je een goed beeld van de belangrijkste tendensen en ontwikkelingen in het hedendaagse literaire bedrijf.

Toelating?

Iedereen kan deelnemen.

Je ontvangt het boek Leeskwesties bij je inschrijving.

Course number:
MC11
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Education and Pedagogy, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
10.02.2025
Lecturers:
Jürgen Pieters
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.