Micro-credential 'International and European Procedure'

Start op 12.02.2024

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-procedure Engels Online beschikbaar
Tags: Rechtsdomeinen , Micro-credentials

Beschrijving

Deze micro-credential richt zich tot de levenslang leerder die meer inzicht wil verwerven in het internationaal en Europees procesgebeuren. Voorkennis hebben van de structuur, de kernbegrippen en de technieken van het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht vormt een groot pluspunt. Deze micro-credential is nuttig voor gerechtelijke beroepsbeoefenaars en hun medewerkers die in aanraking komen met grensoverschrijdende proceszaken. Deze micro-credential is ook aangewezen voor beleidsmedewerkers en medewerkers van diverse externe stakeholders die een algemeen beeld willen krijgen over dit boeiend procesgebeuren.

Programma

 1. Inleiding: De internationalisering en Europeanisering van het procesrecht
 2. Rechtbankprocedures versus buitengerechtelijke conflictafhandeling
 3. Basisprincipes van internationale bevoegdheid
 4. De rol van partijautonomie in het internationaal en Europees procesrecht
 5. Grensoverschrijdende betekening of kennisgeving van stukken
 6. Bewijs
 7. Erkenning en tenuitvoerlegging
 8. Collectieve procedures
 9. De Europese eengemaakte procedures
 10. De Invloed van artikel 6 EVRM op de burgerlijke procedure
 11. De invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie op het nationale procesrecht

Opmerkingen

De levenslang leerder die zich voor deze micro-credential inschrijft heeft de mogelijkheid de hoorcolleges on campus mee te volgen of zal ze ook online kunnen raadplegen.
De evaluatie loopt gelijk met die van de andere studenten.

Cursusnummer:
GA097-MC-procedure
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Recht
Taal:
Engels
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
12.02.2024
Lesgevers:
Wannes Vandenbussche
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.