Micro-credential 'International and European Procedure'

Starts on 12.02.2024

Law

Interested?

More information
° GA097-MC-procedure EN Available online
Tags: Rechtsdomeinen , Micro-credentials

Description

Deze micro-credential richt zich tot de levenslang leerder die meer inzicht wil verwerven in het internationaal en Europees procesgebeuren. Voorkennis hebben van de structuur, de kernbegrippen en de technieken van het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht vormt een groot pluspunt. Deze micro-credential is nuttig voor gerechtelijke beroepsbeoefenaars en hun medewerkers die in aanraking komen met grensoverschrijdende proceszaken. Deze micro-credential is ook aangewezen voor beleidsmedewerkers en medewerkers van diverse externe stakeholders die een algemeen beeld willen krijgen over dit boeiend procesgebeuren.

Program

 1. Inleiding: De internationalisering en Europeanisering van het procesrecht
 2. Rechtbankprocedures versus buitengerechtelijke conflictafhandeling
 3. Basisprincipes van internationale bevoegdheid
 4. De rol van partijautonomie in het internationaal en Europees procesrecht
 5. Grensoverschrijdende betekening of kennisgeving van stukken
 6. Bewijs
 7. Erkenning en tenuitvoerlegging
 8. Collectieve procedures
 9. De Europese eengemaakte procedures
 10. De Invloed van artikel 6 EVRM op de burgerlijke procedure
 11. De invloed van de rechtspraak van het Hof van Justitie op het nationale procesrecht

Remarks

De levenslang leerder die zich voor deze micro-credential inschrijft heeft de mogelijkheid de hoorcolleges on campus mee te volgen of zal ze ook online kunnen raadplegen.
De evaluatie loopt gelijk met die van de andere studenten.

Course number:
GA097-MC-procedure
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
EN
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
12.02.2024
Lecturers:
Wannes Vandenbussche
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.