Micro-credential 'Insolventie-, zekerheden- en executierecht'

Start op 13.02.2023

Recht

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° MC-insolventierecht Nederlands
Tags: Rechtsdomeinen , Micro-credentials

Beschrijving

Deze micro-credential richt zich tot de levenslang lerende die meer inzicht wil verwerven in insolventie-, zekerheden- en executierecht. Deze micro-credential is nuttig voor gerechtelijke beroepsbeoefenaars en hun medewerkers die in aanraking komen met ondernemingen of natuurlijke personen die betalingsproblemen ondervinden.

Programma

In een eerste deel van dit opleidingsonderdeel komen de bronnen, de basisbegrippen en de voornaamste actoren van het zekerheden-, executie- en insolventierecht aan bod.

Een tweede onderdeel betreft het zekerhedenrecht, waarbij achtereenvolgens aan bod komen: de voorrechten, de persoonlijke zekerheden (borgtocht), de zakelijke zekerheden (pand en hypotheek), de negatieve zekerheden en de financiële zekerheden. De klemtoon ligt daarbij voornamelijk op de concepten en de impact van het betrokken zekerheidsrecht in geval van samenloop.

In een derde onderdeel komt het beslag- en executierecht aan bod. Daarbij wordt vooreerst stilgestaan bij de overkoepelende principes inzake de gedwongen tenuitvoerlegging (o.m. de reële executie, verhaalsexecutie, beslagrechter, beslagbaarheid, …), om vervolgens dieper in te gaan op de onderscheiden middelen tot tenuitvoerlegging die ons recht kent en de daarop vooruitlopende bewarende beslagen (bewarend beslag, uitvoerend beslag, beslag op roerend goed, beslag onder derden, beslag op onroerend goed).

In een vierde en laatste deel van dit opleidingsonderdeel komen de collectieve insolventieprocedures uitgebreid aan bod, nl. de collectieve schuldenregeling, de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement.

Opmerkingen

De levenslang lerende die zich voor deze micro-credential inschrijft heeft de mogelijkheid om de (tijdens het eerste semester) opgenomen hoorcolleges door te nemen. De deelnemer aan de micro-credential zal de hoorcolleges online kunnen raadplegen. Er wordt bij het begin van het tweede semester een inleidende sessie on campus georganiseerd, alsook een Q&A-sessie naar het einde van het tweede semester toe. Het afleggen van het examen gebeurt in het tweede semester, op afspraak, tussen 1/6/2023 en 1/9/2023.

Cursusnummer:
MC-insolventierecht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Recht
Taal:
Nederlands
Startdatum:
13.02.2023
Lesgevers:
Diederik Bruloot
Piet Taelman
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.