Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° GA097-MC-insolventierecht NL Available online
Tags: Micro-credentials

Description

Deze micro-credential richt zich tot iedereen die meer inzicht wil verwerven in insolventie-, zekerheden- en executierecht. Het is met name waardevol voor juridische professionals en hun teams die te maken hebben met bedrijven of particulieren die betalingsproblemen ondervinden.

Het programma begint met een grondige verkenning van de bronnen, basisbegrippen en belangrijkste spelers binnen het zekerheden-, executie- en insolventierecht.

Het tweede onderdeel richt zich op het zekerhedenrecht en behandelt onderwerpen zoals voorrechten, persoonlijke zekerheden (zoals borgtocht), zakelijke zekerheden (zoals pandrecht en hypotheekrecht), negatieve zekerheden en financiële zekerheden. De nadruk ligt hierbij op de concepten en de impact van het zekerheidsrecht, met speciale aandacht voor situaties van samenloop.

Het derde deel gaat dieper in op het beslag- en executierecht, beginnend met de overkoepelende principes van gedwongen tenuitvoerlegging, zoals reële executie, verhaalsexecutie, beslagrechter, beslagbaarheid, enzovoort. Vervolgens worden verschillende middelen tot tenuitvoerlegging behandeld, inclusief preventieve beslagen zoals bewarende beslagen, uitvoerend beslag, beslag op roerende goederen, beslag onder derden en beslag op onroerend goed.

Het vierde en laatste deel van het programma besteedt uitgebreid aandacht aan collectieve insolventieprocedures, waaronder de collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie en faillissement.

Program

In een eerste deel van dit opleidingsonderdeel komen de bronnen, de basisbegrippen en de voornaamste actoren van het zekerheden-, executie- en insolventierecht aan bod.

Een tweede onderdeel betreft het zekerhedenrecht, waarbij achtereenvolgens aan bod komen: de voorrechten, de persoonlijke zekerheden (borgtocht), de zakelijke zekerheden (pand en hypotheek), de negatieve zekerheden en de financiële zekerheden. De klemtoon ligt daarbij voornamelijk op de concepten en de impact van het betrokken zekerheidsrecht in geval van samenloop.

In een derde onderdeel komt het beslag- en executierecht aan bod. Daarbij wordt vooreerst stilgestaan bij de overkoepelende principes inzake de gedwongen tenuitvoerlegging (o.m. de reële executie, verhaalsexecutie, beslagrechter, beslagbaarheid, …), om vervolgens dieper in te gaan op de onderscheiden middelen tot tenuitvoerlegging die ons recht kent en de daarop vooruitlopende bewarende beslagen (bewarend beslag, uitvoerend beslag, beslag op roerend goed, beslag onder derden, beslag op onroerend goed).

In een vierde en laatste deel van dit opleidingsonderdeel komen de collectieve insolventieprocedures uitgebreid aan bod, nl. de collectieve schuldenregeling, de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement.

Remarks

  • Je hebt de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten
  • Je kan deze micro-credential volgen in het kader van een bevorderingsprocedure bij de overheid.

Course number:
GA097-MC-insolventierecht
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Diederik Bruloot
Piet Taelman
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.