Micro-credential 'Insolventie-, zekerheden- en executierecht'

Starts on 13.02.2023

Law

Interested?

More information
° MC-insolventierecht NL
Tags: Rechtsdomeinen , Micro-credentials

Description

Deze micro-credential richt zich tot de levenslang lerende die meer inzicht wil verwerven in insolventie-, zekerheden- en executierecht. Deze micro-credential is nuttig voor gerechtelijke beroepsbeoefenaars en hun medewerkers die in aanraking komen met ondernemingen of natuurlijke personen die betalingsproblemen ondervinden.

Program

In een eerste deel van dit opleidingsonderdeel komen de bronnen, de basisbegrippen en de voornaamste actoren van het zekerheden-, executie- en insolventierecht aan bod.

Een tweede onderdeel betreft het zekerhedenrecht, waarbij achtereenvolgens aan bod komen: de voorrechten, de persoonlijke zekerheden (borgtocht), de zakelijke zekerheden (pand en hypotheek), de negatieve zekerheden en de financiële zekerheden. De klemtoon ligt daarbij voornamelijk op de concepten en de impact van het betrokken zekerheidsrecht in geval van samenloop.

In een derde onderdeel komt het beslag- en executierecht aan bod. Daarbij wordt vooreerst stilgestaan bij de overkoepelende principes inzake de gedwongen tenuitvoerlegging (o.m. de reële executie, verhaalsexecutie, beslagrechter, beslagbaarheid, …), om vervolgens dieper in te gaan op de onderscheiden middelen tot tenuitvoerlegging die ons recht kent en de daarop vooruitlopende bewarende beslagen (bewarend beslag, uitvoerend beslag, beslag op roerend goed, beslag onder derden, beslag op onroerend goed).

In een vierde en laatste deel van dit opleidingsonderdeel komen de collectieve insolventieprocedures uitgebreid aan bod, nl. de collectieve schuldenregeling, de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement.

Remarks

De levenslang lerende die zich voor deze micro-credential inschrijft heeft de mogelijkheid om de (tijdens het eerste semester) opgenomen hoorcolleges door te nemen. De deelnemer aan de micro-credential zal de hoorcolleges online kunnen raadplegen. Er wordt bij het begin van het tweede semester een inleidende sessie on campus georganiseerd, alsook een Q&A-sessie naar het einde van het tweede semester toe. Het afleggen van het examen gebeurt in het tweede semester, op afspraak, tussen 1/6/2023 en 1/9/2023.

Course number:
MC-insolventierecht
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Starting date:
13.02.2023
Lecturers:
Diederik Bruloot
Piet Taelman
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.