Micro-credential Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek

Start op 23.09.2024

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCIFRB_EB22_De Wielemaker_Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Beschrijving

De cursus heeft als doel de student de basis van financiële rapportering aan te leren. De algemene boekhoudtechnieken worden aangewend en aangeleerd zodat de student deze in nieuwe situaties kan toepassen. In deze cursus wordt de balansmethode, de grootboekmethode en de journaalmethode uiteengezet. De theorie wordt aan de hand van voorbeeldoefeningen uitgelegd, zodat de studenten de boekhoudtechniek vlot leren gebruiken. Oefeningen (inclusief oplossingen) kunnen gemaakt worden op Edumatic.

Leerresultaten

1. De techniek van het dubbel boekhouden kunnen toepassen

2. Belgische boekhoudwetgeving en de daarmee verbandhoudende wetgeving correct kunnen toepassen

3. De verschillende ondernemingstransacties (aankopen, verkopen, personeel, investeringen, financiering, inventaris, resultaatbepaling, resultaatbestemming) in een handelsonderneming kunnen registreren

4. De relatie tussen de verschillende onderdelen van balans, resultatenrekening en toelichting begrijpen en deze onderdelen begrijpen en uitleggen

5. De studenten kunnen een boeking correct noteren op zowel een T-rekening als in een journaalpost waarbij alle elementen aanwezig zijn: rekeningnummer, omschrijving van de rekening, juiste bedragen en omschrijving van de boeking.

Programma

  • Hoorcollege 30 u

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze link. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
FCIFRB_EB22_De Wielemaker_Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Els De Wielemaker
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.