Micro-credential Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek

Starts on 23.09.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCIFRB_EB22_De Wielemaker_Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

De cursus heeft als doel de student de basis van financiële rapportering aan te leren. De algemene boekhoudtechnieken worden aangewend en aangeleerd zodat de student deze in nieuwe situaties kan toepassen. In deze cursus wordt de balansmethode, de grootboekmethode en de journaalmethode uiteengezet. De theorie wordt aan de hand van voorbeeldoefeningen uitgelegd, zodat de studenten de boekhoudtechniek vlot leren gebruiken. Oefeningen (inclusief oplossingen) kunnen gemaakt worden op Edumatic.

Leerresultaten

1. De techniek van het dubbel boekhouden kunnen toepassen

2. Belgische boekhoudwetgeving en de daarmee verbandhoudende wetgeving correct kunnen toepassen

3. De verschillende ondernemingstransacties (aankopen, verkopen, personeel, investeringen, financiering, inventaris, resultaatbepaling, resultaatbestemming) in een handelsonderneming kunnen registreren

4. De relatie tussen de verschillende onderdelen van balans, resultatenrekening en toelichting begrijpen en deze onderdelen begrijpen en uitleggen

5. De studenten kunnen een boeking correct noteren op zowel een T-rekening als in een journaalpost waarbij alle elementen aanwezig zijn: rekeningnummer, omschrijving van de rekening, juiste bedragen en omschrijving van de boeking.

Program

  • Hoorcollege 30 u

Remarks

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze link. Meer info vind je via de studiekiezer.

Course number:
FCIFRB_EB22_De Wielemaker_Inleiding tot financiële rapportering en boekhoudtechniek
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Els De Wielemaker
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.