Kunst en cultuur

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands
Tags: geschiedenis, kunst en cultuur, sociale wetenschappen, onderwijs en pedagogie

Historisch besef en inzicht voor een beter begrip van de hedendaagse samenleving

Beschrijving

Historisch besef en inzicht voor een beter begrip van de hedendaagse samenleving.

Deze micro-credential komt tegemoet aan:

  • de alom aanwezige interesse voor geschiedenis
  • de praktische en intellectuele relevantie van geschiedenis in vele domeinen van de samenleving
  • de nood aan beter begrip van zowel historische als actuele gebeurtenissen en debatten en inzicht in de complexiteit ervan
  • de versterking van interculturele competenties.

Voor wie?

Iedereen met een brede interesse in geschiedenis en samenleving, leerkrachten, politici, journalisten, …

Programma

Studenten kiezen twee opleidingsonderdelen uit onderstaande lijst van inleidende vakken.

  • Geschiedenis van de oudheid
  • Geschiedenis van de middeleeuwen
  • Geschiedenis van de nieuwe tijd
  • Geschiedenis van de nieuwste tijd
  • Eigentijdse geschiedenis
  • Inleiding tot de wereldgeschiedenis

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer beschikt over een basiskennis van en basisinzichten in een of meerdere perioden uit de westerse culturele traditie en geschiedenis, en/of de wereldgeschiedenis.

2. De deelnemer begrijpt en heeft inzicht in de voornaamste sociaal-economische, culturele en politieke ontwikkelingen van een of meerdere perioden uit de westerse geschiedenis en/of wereldgeschiedenis.

3. De deelnemer kan de eigenheid van de periode waarover deze les volgde duiden en verbanden leggen met vroegere of latere ontwikkelingen en/of debatten.

4. De deelnemer beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude om kritisch en historisch contextualiserend te denken.

5. De deelnemer kan de verworven kennis en vaardigheden flexibel toepassen, ook buiten de academische context, zoals bijvoorbeeld in het bredere maatschappelijke debat.

Opmerkingen

Micro-credentialstudenten sluiten aan bij de hoorcolleges, gastcolleges en andere activiteiten zoals voorzien voor de reguliere Ba-studenten. In overleg met de betrokken docenten kan beslist worden om voor bepaalde opleidingsonderdelen lesopnames te maken die door de MC-studenten op een zelfgekozen tijdstip bekeken kunnen worden.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Kunst en cultuur, Sociale wetenschappen
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
01.10.2024
Lesgevers:
FLW
Locatie

UAntwerpen, Stadscampus

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.