Art and Culture

Interested?

More information
° n/a NL
Tags: geschiedenis, kunst en cultuur, sociale wetenschappen, onderwijs en pedagogie

Historisch besef en inzicht voor een beter begrip van de hedendaagse samenleving

Description

Historisch besef en inzicht voor een beter begrip van de hedendaagse samenleving.

Deze micro-credential komt tegemoet aan:

  • de alom aanwezige interesse voor geschiedenis
  • de praktische en intellectuele relevantie van geschiedenis in vele domeinen van de samenleving
  • de nood aan beter begrip van zowel historische als actuele gebeurtenissen en debatten en inzicht in de complexiteit ervan
  • de versterking van interculturele competenties.

Voor wie?

Iedereen met een brede interesse in geschiedenis en samenleving, leerkrachten, politici, journalisten, …

Program

Studenten kiezen twee opleidingsonderdelen uit onderstaande lijst van inleidende vakken.

  • Geschiedenis van de oudheid
  • Geschiedenis van de middeleeuwen
  • Geschiedenis van de nieuwe tijd
  • Geschiedenis van de nieuwste tijd
  • Eigentijdse geschiedenis
  • Inleiding tot de wereldgeschiedenis

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer beschikt over een basiskennis van en basisinzichten in een of meerdere perioden uit de westerse culturele traditie en geschiedenis, en/of de wereldgeschiedenis.

2. De deelnemer begrijpt en heeft inzicht in de voornaamste sociaal-economische, culturele en politieke ontwikkelingen van een of meerdere perioden uit de westerse geschiedenis en/of wereldgeschiedenis.

3. De deelnemer kan de eigenheid van de periode waarover deze les volgde duiden en verbanden leggen met vroegere of latere ontwikkelingen en/of debatten.

4. De deelnemer beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude om kritisch en historisch contextualiserend te denken.

5. De deelnemer kan de verworven kennis en vaardigheden flexibel toepassen, ook buiten de academische context, zoals bijvoorbeeld in het bredere maatschappelijke debat.

Remarks

Micro-credentialstudenten sluiten aan bij de hoorcolleges, gastcolleges en andere activiteiten zoals voorzien voor de reguliere Ba-studenten. In overleg met de betrokken docenten kan beslist worden om voor bepaalde opleidingsonderdelen lesopnames te maken die door de MC-studenten op een zelfgekozen tijdstip bekeken kunnen worden.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Art and Culture, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
01.10.2024
Lecturers:
FLW
Location

UAntwerpen, Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.