Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCIBES_EB25_MC_InleidingBestuurskunde Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials , Bestuurskunde en Publiek Management

Beschrijving

Het opleidingsonderdeel introduceert in de organisatie en werking van de publieke sector in ons land. Het gidst studenten doorheen de complexiteit van bestuursniveaus en bestuursvormen. De cursus focust op de basisverhoudingen en processen in het openbaar bestuur: deze tussen bestuursniveaus; tussen burger en bestuur; tussen overheid en middenveld en tussen politici en ambtenaren. Het maakt studenten vertrouwd met het begrippenkader en analyses in de bestuurskundige literatuur. Het laat studenten kritisch kijken naar processen in het belang van de publieke sector en naar de rol van de overheid in de samenleving

Deze micro-credential wordt gedoceerd door prof. dr. Bram Verschuere.

Inhoud

De cursus bestaat uit vier delen:

- de situering van de bestuurskunde als wetenschap;

- de cartografie en een synthese van de ontwikkelingen in het openbaar bestuur;

- organisatie, processen en actoren in het openbaar bestuur;

- kwaliteitsmaatstaven in het openbaar bestuur.

Leerresultaten

1) De organisatie van de publieke sector toelichten toegepast op concrete situaties.

2) Organisaties situeren in de publieke sector.

3) Een kritisch oordeel vormen over de actuele discussies die te maken hebben met de rol en de organisatie van de overheid.

4) De basisconcepten uit de bestuurskundige theorieën correct gebruiken bij toepassingen in de publieke sector.

5) De structuur en organisatiekenmerken van het lokale, Vlaamse en federale niveau toelichten.

6) De specifieke kenmerken van publiek management duiden in discussies over de toekomst van de publieke sector.

Programma

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Studietijd: 180u

De lessen worden opgenomen en kunnen op eigen tempo bekeken worden.

Gedoceerd door prof. dr. Bram Verschuere.

Opmerkingen

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina vanaf 1 augustus 2024. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
FCIBES_EB25_MC_InleidingBestuurskunde
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.