Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCIBES_EB25_MC_InleidingBestuurskunde NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials , Bestuurskunde en Publiek Management

Description

Het opleidingsonderdeel introduceert in de organisatie en werking van de publieke sector in ons land. Het gidst studenten doorheen de complexiteit van bestuursniveaus en bestuursvormen. De cursus focust op de basisverhoudingen en processen in het openbaar bestuur: deze tussen bestuursniveaus; tussen burger en bestuur; tussen overheid en middenveld en tussen politici en ambtenaren. Het maakt studenten vertrouwd met het begrippenkader en analyses in de bestuurskundige literatuur. Het laat studenten kritisch kijken naar processen in het belang van de publieke sector en naar de rol van de overheid in de samenleving

Deze micro-credential wordt gedoceerd door prof. dr. Bram Verschuere.

Inhoud

De cursus bestaat uit vier delen:

- de situering van de bestuurskunde als wetenschap;

- de cartografie en een synthese van de ontwikkelingen in het openbaar bestuur;

- organisatie, processen en actoren in het openbaar bestuur;

- kwaliteitsmaatstaven in het openbaar bestuur.

Leerresultaten

1) De organisatie van de publieke sector toelichten toegepast op concrete situaties.

2) Organisaties situeren in de publieke sector.

3) Een kritisch oordeel vormen over de actuele discussies die te maken hebben met de rol en de organisatie van de overheid.

4) De basisconcepten uit de bestuurskundige theorieën correct gebruiken bij toepassingen in de publieke sector.

5) De structuur en organisatiekenmerken van het lokale, Vlaamse en federale niveau toelichten.

6) De specifieke kenmerken van publiek management duiden in discussies over de toekomst van de publieke sector.

Program

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Studietijd: 180u

De lessen worden opgenomen en kunnen op eigen tempo bekeken worden.

Gedoceerd door prof. dr. Bram Verschuere.

Remarks

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina vanaf 1 augustus 2024.

Course number:
FCIBES_EB25_MC_InleidingBestuurskunde
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.