Geneeskunde

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° GA097-MC-gezondheidsrecht Nederlands Online beschikbaar
Tags: Micro-credentials , Rechtsdomeinen

Beschrijving

In deze micro-credential wordt een overzicht geboden van de regelgeving betreffende de organisatie van de gezondheidszorg en de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en wordt ingegaan op de juridische implicaties van de moderne medische technieken.

Programma

De behandelde thema's zijn de volgende: de regelgeving betreffende de uitoefening van de geneeskunde en andere gezondheidszorgberoepen; de kwaliteitswet; de Orde der Artsen (structuur, bevoegdheden, werking); de relatie tussen arts en patiënt en de patiëntenrechten; de juridische problemen rond het beginnend leven (zwangerschap, zwangerschapsafbreking, medisch begeleide voortplanting); de juridische problemen rond het eindigend leven (vaststelling van de dood, attesten omtrent de oorzaak van de dood, euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde); de aansprakelijkheid voor foutief medisch handelen (met gevalstudie op basis van rechtspraak); orgaantransplantaties en bloedtransfusie; medische experimenten en geneesmiddelenonderzoek; privacybescherming en beroepsgeheim in de gezondheidszorg ; recht en psychiatrie (gedwongen opneming, gedwongen behandeling) recht en genetica, de vergoeding van artsen.

Opmerkingen

De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.

Cursusnummer:
GA097-MC-gezondheidsrecht
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen
Interessegebied:
Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Recht
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024
Startdatum:
25.09.2023
Lesgevers:
Prof. Sylvie Tack
Contactpersoon:
gandaius@ugent.be
Meer informatie
Online beschikbaar

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.