Medicine

Interested?

More information
° GA097-MC-gezondheidsrecht NL Available online
Tags: Micro-credentials , Rechtsdomeinen

Description

In deze micro-credential wordt een overzicht geboden van de regelgeving betreffende de organisatie van de gezondheidszorg en de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en wordt ingegaan op de juridische implicaties van de moderne medische technieken.

Program

De behandelde thema's zijn de volgende: de regelgeving betreffende de uitoefening van de geneeskunde en andere gezondheidszorgberoepen; de kwaliteitswet; de Orde der Artsen (structuur, bevoegdheden, werking); de relatie tussen arts en patiënt en de patiëntenrechten; de juridische problemen rond het beginnend leven (zwangerschap, zwangerschapsafbreking, medisch begeleide voortplanting); de juridische problemen rond het eindigend leven (vaststelling van de dood, attesten omtrent de oorzaak van de dood, euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde); de aansprakelijkheid voor foutief medisch handelen (met gevalstudie op basis van rechtspraak); orgaantransplantaties en bloedtransfusie; medische experimenten en geneesmiddelenonderzoek; privacybescherming en beroepsgeheim in de gezondheidszorg ; recht en psychiatrie (gedwongen opneming, gedwongen behandeling) recht en genetica, de vergoeding van artsen.

Remarks

De levenslang lerende heeft de keuze om de micro-credential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.

Course number:
GA097-MC-gezondheidsrecht
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine, Health Sciences, Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
25.09.2023
Lecturers:
Prof. Sylvie Tack
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.