Micro-credential Financieel management in de publieke sector en not-for profit sector

Start op 10.02.2025

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° FCFMPS_EB21_Goeminne_Financieel management in de publieke sector Nederlands
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Beschrijving

Financieel management in de publieke sector en not-for profit heeft te maken met de voorziening en aanwending van de financiële middelen, evenals op de controle daarop. Het heeft te maken met het projecteren van plannen in de toekomst, het registreren van wat er nu aan het gebeuren is en het afleggen van verantwoording aan aan de bevolking van wat men gedaan heeft en op welke manier dit is gebeurd. In dit opleidingsonderdeel bekomen de studenten kennis over en inzicht in de instrumenten die de overheid hiervoor aanwendt. Ze leren de belangrijkste financiële instrumenten interpreteren en situeren en komen tot een evaluatie aan de hand van financiële analyse. Bovendien wordt aandacht besteed aan bijkomende analysetechnieken zoals investeringsanalyse en kostprijzen. Verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur tonen aan dat financieel management niet enkel met efficiëntie en effectiviteit te maken heeft, maar ook als strategisch beleidsinstrument wordt aangewend en dus aan politieke determinanten onderhevig is. Ook hieraan wordt aandacht besteed in dit onderdeel.

Leerresultaten

1. De analyse, formulering, implementatie en evaluatie van strategieën in publieke organisaties begrijpen vanuit het oogpunt van strategisch management.

2. Strategisch management kunnen toepassen op maatschappelijke uitdagingen met als doel 1 een actiegericht handelingsperspectief te ontwikkelen.

3. De waarde en toepassing van strategisch management kaders in publieke organisaties kritisch beoordelen.

4. Verschillende componenten van strategisch management met elkaar in verband brengen.

5. Samenwerken met medestudenten om tot een gezamenlijk resultaat te komen binnen 1 afgesproken deadlines.

Programma

  • Werkcollege: geleide oefeningen 7.5 u
  • Hoorcollege 37.5 u

Opmerkingen

Voor deze micro-credential kan eenvoudig ingeschreven worden via deze link. Meer info vind je via de studiekiezer.

Cursusnummer:
FCFMPS_EB21_Goeminne_Financieel management in de publieke sector
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Startdatum:
10.02.2025
Lesgevers:
Stijn Goeminne
Contactpersoon:
febacademy@ugent.be
Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.