Micro-credential Financieel management in de publieke sector en not-for profit sector

Starts on 10.02.2025

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCFMPS_EB21_Goeminne_Financieel management in de publieke sector NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

Financieel management in de publieke sector en not-for profit heeft te maken met de voorziening en aanwending van de financiële middelen, evenals op de controle daarop. Het heeft te maken met het projecteren van plannen in de toekomst, het registreren van wat er nu aan het gebeuren is en het afleggen van verantwoording aan aan de bevolking van wat men gedaan heeft en op welke manier dit is gebeurd. In dit opleidingsonderdeel bekomen de studenten kennis over en inzicht in de instrumenten die de overheid hiervoor aanwendt. Ze leren de belangrijkste financiële instrumenten interpreteren en situeren en komen tot een evaluatie aan de hand van financiële analyse. Bovendien wordt aandacht besteed aan bijkomende analysetechnieken zoals investeringsanalyse en kostprijzen. Verwijzingen naar de wetenschappelijke literatuur tonen aan dat financieel management niet enkel met efficiëntie en effectiviteit te maken heeft, maar ook als strategisch beleidsinstrument wordt aangewend en dus aan politieke determinanten onderhevig is. Ook hieraan wordt aandacht besteed in dit onderdeel.

Leerresultaten

1. De analyse, formulering, implementatie en evaluatie van strategieën in publieke organisaties begrijpen vanuit het oogpunt van strategisch management.

2. Strategisch management kunnen toepassen op maatschappelijke uitdagingen met als doel 1 een actiegericht handelingsperspectief te ontwikkelen.

3. De waarde en toepassing van strategisch management kaders in publieke organisaties kritisch beoordelen.

4. Verschillende componenten van strategisch management met elkaar in verband brengen.

5. Samenwerken met medestudenten om tot een gezamenlijk resultaat te komen binnen 1 afgesproken deadlines.

Program

  • Werkcollege: geleide oefeningen 7.5 u
  • Hoorcollege 37.5 u

Remarks

Voor deze micro-credential kan eenvoudig ingeschreven worden via deze link. Meer info vind je via de studiekiezer.

Course number:
FCFMPS_EB21_Goeminne_Financieel management in de publieke sector
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
10.02.2025
Lecturers:
Stijn Goeminne
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.