Micro-credential Financieel management in culturele en creatieve sectoren

Start op 10.02.2025

Economie, business en (publiek) management

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands

De plaats van het financieel management binnen een organisatie en een uitgebreid zicht op de financiële risico’s waaraan een cultuurbedrijf is blootgesteld

Beschrijving

In financieel Management in de creatieve en culturele sectoren belichten we het financieel management van deze sectoren en richten ons op het beheer van diverse financiële risico's, zoals inkomsten- en kostenbeheer, fiscale zaken, en financieringsrisico's, inclusief alternatieve financiering zoals tax shelter. Deelnemers verdiepen zich in de definitie en beoordeling van Key Performance Indicators (KPI's), en onderzoeken de relatie tussen begroting en budgettering en de strategische keuzes van een cultureel of creatief bedrijf. De cursus benadrukt het belang van financiële rapportage en behandelt de actuele trends in de creatieve en culturele sectoren, waaronder nieuwe digitale financieringsvormen en de internationale fiscale context.

Programma

5 studiepunten

Deze cursus heeft tot doelstelling de student inzicht te verschaffen in concepten en methoden van financieel management. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden, en de student wordt aangezet om methoden van financieel management toe te passen op concrete vraagstukken uit de culturele en creatieve sectoren.

Je leert de plaats van het financieel management binnen een organisatie kennen. Van daaruit krijg je uitgebreid zicht op de financiële risico’s waaraan een cultuurbedrijf is blootgesteld, zo kan je inzicht verwerven in financiële duurzaamheid. Denk aan inkomsten- en kostenmanagement, fiscale risico’s, munt- en interestrisico, inflatierisico, kredietrisico, performance- en productierisico en thesauriemanagement. Vervolgens bestudeer je de verschillende financieringsrisico’s. Je krijgt hierbij ook inzicht in aanvullende financieringsvormen zoals tax shelter en hybrid financing. Er is ook ruime aandacht voor de internationale fiscale context waarin de culturele en creatieve sectoren opereren en voor nieuwere financieringsvormen zoals cryptocurrencies.

Wekelijkse hoorcolleges. De hoorcolleges voor dit vak worden opgenomen en beschikbaar gemaakt voor de levenslang lerenden via Blackboard.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Economie, business en (publiek) management, Kunst en cultuur
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
10.02.2025
Lesgevers:
Dirk De Corte, Laura D'hoore
Locatie

UAntwerpen Stadscampus

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.