Micro-credential Financieel management in culturele en creatieve sectoren

Starts on 03.02.2025

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° n/a NL

De plaats van het financieel management binnen een organisatie en een uitgebreid zicht op de financiële risico’s waaraan een cultuurbedrijf is blootgesteld

Description

In financieel Management in de creatieve en culturele sectoren belichten we het financieel management van deze sectoren en richten ons op het beheer van diverse financiële risico's, zoals inkomsten- en kostenbeheer, fiscale zaken, en financieringsrisico's, inclusief alternatieve financiering zoals tax shelter. Deelnemers verdiepen zich in de definitie en beoordeling van Key Performance Indicators (KPI's), en onderzoeken de relatie tussen begroting en budgettering en de strategische keuzes van een cultureel of creatief bedrijf. De cursus benadrukt het belang van financiële rapportage en behandelt de actuele trends in de creatieve en culturele sectoren, waaronder nieuwe digitale financieringsvormen en de internationale fiscale context.

Program

5 studiepunten

Deze cursus heeft tot doelstelling de student inzicht te verschaffen in concepten en methoden van financieel management. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden, en de student wordt aangezet om methoden van financieel management toe te passen op concrete vraagstukken uit de culturele en creatieve sectoren.

Je leert de plaats van het financieel management binnen een organisatie kennen. Van daaruit krijg je uitgebreid zicht op de financiële risico’s waaraan een cultuurbedrijf is blootgesteld, zo kan je inzicht verwerven in financiële duurzaamheid. Denk aan inkomsten- en kostenmanagement, fiscale risico’s, munt- en interestrisico, inflatierisico, kredietrisico, performance- en productierisico en thesauriemanagement. Vervolgens bestudeer je de verschillende financieringsrisico’s. Je krijgt hierbij ook inzicht in aanvullende financieringsvormen zoals tax shelter en hybrid financing. Er is ook ruime aandacht voor de internationale fiscale context waarin de culturele en creatieve sectoren opereren en voor nieuwere financieringsvormen zoals cryptocurrencies.

Wekelijkse hoorcolleges. De hoorcolleges voor dit vak worden opgenomen en beschikbaar gemaakt voor de levenslang lerenden via Blackboard.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Art and Culture
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
03.02.2025
Lecturers:
Dirk De Corte, Laura D'hoore
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.