Onderwijs en pedagogie

Geïnteresseerd?

Meer informatie
° n/a Nederlands
Tags: Filosofie, Wijsbegeerte, Cultuurfilosofie, Metafysica

Wijn en zijn

Beschrijving

Het aanbod filosofie in het secundair onderwijs groeit. Deze micro-credential wil tegemoetkomen aan de nood bij leerkrachten aan opfrissing/actualisering van vakinhouden en een diepgaandere inhoudelijke vorming.

Voor wie?

Met deze vorming richten we ons tot leerkrachten secundair onderwijs en alle geïnteresseerden.

Programma

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kent en gebruikt de basisnoties en methodologieën van de cultuurfilosofie.

2. De deelnemer kan de betekenis van moderniteit duiden en verschillende posities en argumenten in hedendaagse debatten duiden.

3. De deelnemer onderscheidt de verschillende opvattingen over aard, doelstelling en methode van de metafysica uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, en kan die conceptueel verhelderen en gebruiken.

Cursusnummer:
n/a
Type opleiding:
Kort- en langlopende opleidingen, Micro-credentials
Interessegebied:
Onderwijs en pedagogie, Wijsbegeerte en ethiek
Taal:
Nederlands
Academiejaar:
2024 - 2025
Startdatum:
23.09.2024
Lesgevers:
Geert Van Eekert


Arthur Cools
Locatie

UAntwerpen Stadscampus

Meer informatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.