Education and Pedagogy

Interested?

More information
° n/a NL
Tags: Filosofie, Wijsbegeerte, Cultuurfilosofie, Metafysica

Wijn en zijn

Description

Het aanbod filosofie in het secundair onderwijs groeit. Deze micro-credential wil tegemoetkomen aan de nood bij leerkrachten aan opfrissing/actualisering van vakinhouden en een diepgaandere inhoudelijke vorming.

Voor wie?

Met deze vorming richten we ons tot leerkrachten secundair onderwijs en alle geïnteresseerden.

Program

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kent en gebruikt de basisnoties en methodologieën van de cultuurfilosofie.

2. De deelnemer kan de betekenis van moderniteit duiden en verschillende posities en argumenten in hedendaagse debatten duiden.

3. De deelnemer onderscheidt de verschillende opvattingen over aard, doelstelling en methode van de metafysica uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, en kan die conceptueel verhelderen en gebruiken.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Education and Pedagogy, Philosophy and Ethics
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Geert Van Eekert


Arthur Cools
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.